Skocz do zawartości

czy mam keyloggera?


Rekomendowane odpowiedzi

Nie chce mi się sprawdzać każdego ip po kolei, sam możesz to zrobić. Może jednak na początek to po prostu uruchom hitmanpro lub malwarebytes i przeleć nim całego kompa.

Zainstaluj ewentualnie jakiś firewall i ustaw w tryb interaktywny, tj. że każde połączenie nowego programu musisz zaakceptować, np. ESET smart security, pierwszy dzień to przeklikiwanie tysiąca komunikatów zezwól/odmów ale jak już sobie porobisz reguły to później masz pełną kontrolę nad tym co się łączy z netem a co nie, mało który wirus/rat/keylogger ma exploita na firewalle. 

Odnośnik do komentarza

@Lechu 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 16:40:14, on 17.04.2020
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17763.0771)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Users\admin\AppData\Roaming\Honeygain\Honeygain.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_241\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_241\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Discord] C:\ProgramData\SquirrelMachineInstalls\Discord.exe --checkInstall
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MyDriveConnect.exe] C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\TomTom MyDrive Connect.exe -startwithoutDA
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\admin\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "D:\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - Startup: HoneygainUpdater.lnk = C:\Users\admin\AppData\Roaming\Honeygain\HoneygainUpdater.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: AlphaAntiLeak Protection UserMode Service (AALSvc) - Unknown owner - C:\AlphaAntiLeak\AAL\bin\server\AALSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0344440.inf_amd64_70b630112371b2c7\B344342\atiesrxx.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: bookingDesktopApp Update Service (bookingdesktopapp) (bookingdesktopapp) - bookingDesktopApp. - C:\Program Files (x86)\bookingDesktopApp\Update\bookingDesktopAppUpdate.exe
O23 - Service: bookingDesktopApp Update Service (bookingdesktopappm) (bookingdesktopappm) - bookingDesktopApp. - C:\Program Files (x86)\bookingDesktopApp\Update\bookingDesktopAppUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - D:\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Elan Service (ETDService) - ELAN Microelectronics Corp. - C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\80.0.3987.163\elevation_service.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @oem4.inf,%SERVICE_NAME%;Intel Bluetooth Service (ibtsiva) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ibtsiva (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService2.0.0.0) - Unknown owner - C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: PACE License Services (PaceLicenseDServices) - PACE Anti-Piracy, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\PACE\Services\LicenseServices\LDSvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\Windows\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: QMEmulatorService - Unknown owner - D:\Program Files\TxGameAssistant\AppMarket\QMEmulatorService.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\Windows\SysWOW64\rpcnet.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: System Update (SUService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @oem6.inf,%WBFService_SvcDesc%;Synaptics FP WBF Policy Service (valWBFPolicyService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\valWBFPolicyService.exe (file missing)
O23 - Service: @oem6.inf,%BioSyncService_SvcDesc%;BiometricSensorDataSynchronization (valWbioSyncSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\valWbioSyncSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12021 bytes

 

Odnośnik do komentarza

Masz w rejestrze sporo odniesień do nieistniejących plików i choć nie jestem fanem czyszczenia rejestru to chyba tu by się przydał. Według mnie oprócz tego czysto chociaż ja nie ufam honeymoon, to prawdopodobnie on Cie nasłuchuje na różnych portach bo w końcu udostępniasz im swoje łącze.

 

 

Odnośnik do komentarza
  • temat został zablokowany
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności