Skocz do zawartości

[RBLX] CBRO SCRIPT


neexinia213
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS:GO lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

Autor: Autumn 
Stan cheata: Niewykryty

Darmowy exploit:

 

Użycie:
1. Wstrzyknij exploit do robloxa przez opcje WeAreDevs.
2. Wejdź w zakładkę "Execute Script"
3. Wklej skrypt w linijkę kodu
4. Kliknij Lua Execute
5. Ciesz się exploitowaniem 🙂 


Bindy i cheaty:
Chamsy - Backslash ("/")
Spinbot - Prawy alt
Aimbot - Capslock


Skrypt:

Name: cbrohacks.lua
    Author: Autumn
    Desc: Hacky hacks for bad FPS players like me
 
    Enjoy!
]]


do --SIGHT
local plr = game.Players.LocalPlayer
local allsguis = {}

local enabled = false 

local dohax = function(lbplr)
wait() --make sure the character exists
if not lbplr.Character then return end
for _,obj in next,lbplr.Character:children() do
if obj:IsA("BasePart") then
local sguis = {}
local snew = function(...)
for _,face in next,{...} do
local sgui = Instance.new("SurfaceGui",obj)
sgui.Enabled = enabled
sgui.AlwaysOnTop = true
sgui.Face = face
table.insert(sguis,sgui)
sgui.AncestryChanged:connect(function()
for i,v in next,sguis do
if v == sgui then
table.remove(sguis,i)
sgui:destroy()
end
end
end)
end
end
snew("Front", "Back", "Left", "Right", "Top", "Bottom")
for _,sgui in next,sguis do
local sframe = Instance.new("Frame",sgui)
sframe.Size = UDim2.new(1,0,1,0)
sframe.BorderSizePixel = 0
sframe.BackgroundTransparency = .5
sframe.BackgroundColor3 = lbplr.TEEM.Value == plr.TEEM.Value and BrickColor.new("Really blue").Color or BrickColor.new("Really red").Color
end
table.insert(allsguis,sguis)
end
end
end

local connectPlayer = function(lbplr)
if lbplr ~= plr then
dohax(lbplr)
lbplr.CharacterAdded:connect(function(char)
dohax(lbplr)
end)
end
end

for _,v in next,game.Players:GetPlayers() do
connectPlayer(v)
end

game.Players.PlayerAdded:connect(function(p)
connectPlayer(p)
end)

game:GetService("UserInputService").InputBegan:connect(function(input)
if input.KeyCode == Enum.KeyCode.BackSlash then
enabled = not enabled
for _,v in next,allsguis do
for __,vv in next,v do
vv.Enabled = enabled
end
end
end
end)
end

do --AIM
local cam = game:GetService("Workspace").CurrentCamera
local plrs = game:GetService("Players"):GetPlayers()
local lplr = game:GetService("Players").LocalPlayer

local aiming = false
local dolerp = true

game:GetService("RunService"):BindToRenderStep("UpdateCamera", Enum.RenderPriority.Camera.Value, function()
if not aiming or not lplr.Character or not lplr.Character:FindFirstChild("Head") then return end
local cchar,cdist
for _,plr in next,plrs do
if plr ~= lplr and plr.TEEM.Value ~= lplr.TEEM.Value then
local char = plr.Character
if char and char:FindFirstChild("Head") then
local hit = workspace:FindPartOnRay(Ray.new((cam.CFrame*CFrame.new(0,0,-5)).p, char.Head.Position - (cam.CFrame*CFrame.new(0,0,-5)).p))
if hit and hit.Parent and hit.Parent == char or hit.Parent.Parent == char then
local dist = (char.Head.Position - lplr.Character.Head.Position).magnitude
if cdist == nil or dist < cdist then
cdist = dist
cchar = char
end
end
end
end
end
if not cchar then return end
cam.CFrame = dolerp and cam.CFrame:lerp(CFrame.new(cam.CFrame.p, cchar.Head.CFrame.p), .15) or CFrame.new(cam.CFrame.p, cchar.Head.CFrame.p)
end)

game.Players.PlayerAdded:connect(function(plr)
table.insert(plrs,plr)
end)

game.Players.PlayerRemoving:connect(function(plr)
for i,v in next,plrs do
if v == plr then
table.remove(plrs,i)
end
end
end)

game:GetService("UserInputService").InputBegan:connect(function(input)
if input.KeyCode == Enum.KeyCode.CapsLock then
aiming = not aiming
elseif input.KeyCode == Enum.KeyCode.RightBracket then
dolerp = true
elseif input.KeyCode == Enum.KeyCode.LeftBracket then
dolerp = false
end
end)
end

do --OMGWHAT
local plr = game.Players.LocalPlayer
game:GetService("UserInputService").InputBegan:connect(function(input)
if input.KeyCode == Enum.KeyCode.RightAlt then
if not plr.Character or not plr.Character:FindFirstChild("Head") then return end
for _,v in next,game.Players:children() do
if v ~= plr and v.TEEM.Value ~= plr.TEEM.Value and v.Character and v.Character:FindFirstChild("Head") and v.Character:FindFirstChild("Torso") and v.Character.Torso:FindFirstChild("Neck") then
local char = v.Character
local head = char.Head
char.Torso["Neck"]:destroy()
head.Anchored = true
head.CanCollide = false
head.Transparency = 1
head.face:destroy()
for _,vv in next,head:children() do
if vv:IsA("SurfaceGui") then
vv:destroy()
end
end
local rs = game:GetService("RunService").RenderStepped:connect(function()
head.CFrame = plr.Character.Head.CFrame*CFrame.new(0,0,-5)
end)
head.AncestryChanged:connect(function()
rs:disconnect()
end)
plr.Character.Head.AncestryChanged:connect(function()
rs:disconnect()
end)
end
end
end
end)
end

 

Odnośnik do komentarza

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności