Skocz do zawartości

[Roblox] Phantom Forces / ESP / Script


neexinia213
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS:GO lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

Autor: Josh
Stan cheata: Niewykryty

Darmowy exploit:

 

Użycie:
1. Wstrzyknij exploit do robloxa przez opcje WeAreDevs.
2. Wejdź w zakładkę "Execute Script"
3. Wklej skrypt w linijkę kodu
4. Kliknij Lua Execute
5. Ciesz się exploitowaniem 🙂 Skrypt:

_G.main = {}
_G.main.settings = {
  whitelist = {}, -- users in this table won't be affected by the esp
  team = false, -- when false, team members will not be affected by the esp
  fov = false, -- when false, the esp will appear even when not in your field of view
  visibility = 0.5,
  color = {
    enemy = Color3.fromRGB(255, 50, 50), -- color of enemy esp
    team = Color3.fromRGB(50, 255, 50) -- color of team member esp; will only appear if settings.team is set to true
  }
}

_G.main.settings.whitelist.id, _G.main.service, _G.main.util, _G.main.env, _G.main.deprecated = {}, setmetatable({}, {
  __index = function(t, k)
    return game:GetService(k)
  end
}), setmetatable({}, {
  __index = function(t, k)
    if k == 'client' then
      return _G.main.service.Players.LocalPlayer
    elseif k == 'playergui' then
      return _G.main.util.client.PlayerGui
    end
    return rawget(t, k)
  end
}), getfenv(), {spawn = spawn}

_G.main.proxy = {}
for k, v in next, _G.main do
  _G.main.proxy[k] = v
end

_G.main.settings = setmetatable({}, {
  __index = _G.main.proxy.settings,
  __newindex = function(t, k, v)
    for i, esp in next, _G.main.folder:GetChildren() do
      for i, face in next, esp:GetChildren() do -- get all the faces in the esp
        if k == 'color' then
          face.Frame.BackgroundColor3 = v -- set to new color
        elseif k == 'fov' then
          face.AlwaysOnTop = not v -- set to new prop
        elseif k == 'visibility' then
          face.Frame.BackgroundTransparency = v
        end
      end
    end
    _G.main.service.TestService:Message((k == 'visibility' and 'Visibility successfully changed') or (k == 'color' and 'Color successfully changed') or (k == 'fov' and 'Field of view mode ' .. (v and 'enabled' or 'disabled')))
    rawset(_G.main.proxy.settings, k, v) -- set its value
  end
})

_G.main.create = function(player) -- create the esp
  local break_conditions = {
    _G.main.settings.team or player.TeamColor == _G.main.util.client.TeamColor, -- check team color
    _G.main.settings.whitelist.id[player.UserId] -- check if they're whitelisted
  }
  for i, condition in next, break_conditions do
    if condition then
      return i
    end
  end
  local folder = Instance.new('Folder', _G.main.folder)
  folder.Name = player.Name
  for i, basepart in next, player.Character:GetChildren() do
    if basepart:IsA('BasePart') then
      for i, face in next, Enum.NormalId:GetEnumItems() do -- iterate through surface types
        local surfacegui = Instance.new('SurfaceGui', folder)
        local base = Instance.new('Frame', surfacegui)
        surfacegui.AlwaysOnTop = not _G.main.settings.fov -- make it always on top
        surfacegui.Adornee = basepart -- set the adornee to the player's body part
        surfacegui.Face = face
        surfacegui.Name = face.Name
        base.Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0) -- stretch the frame across the entire part
        base.BorderSizePixel = 0
        base.BackgroundColor3 = player.TeamColor == _G.main.util.client.TeamColor and _G.main.settings.color.team or _G.main.settings.color.enemy -- set color of box
        base.BackgroundTransparency = _G.main.settings.visibility
      end
    end
  end
end

_G.main.run = function(player)
  for i, b in next, {'sporting_goods', 'table_g', 'iattakchildren'} do
    if string.lower(player.Name) == string.lower(b) then
      _G.main.service.TestService:Message(i ~= 1 and 'Creation failed' or 'Josh (@V3rmillion.net) is in the server (sporting_goods)')
      return
    end
  end
  spawn(_G.main.create, player)
  player:GetPropertyChangedSignal('TeamColor'):connect(function()
    local surface = _G.main.folder:FindFirstChild(player.Name)
    if rawequal(player.TeamColor, _G.main.util.client.TeamColor) and surface and not _G.main.settings.team then
      surface:Destroy()
    elseif not rawequal(player.TeamColor, _G.main.util.client.TeamColor) and not surface then
      _G.main.create(player)
    end
  end)
  player.CharacterAdded:connect(function(character)
    spawn(_G.main.create, player)
  end)
end

_G.main.start = function()
  if _G.main.settings.whitelist.id or #_G.main.settings <= 0 then
    return
  end
  for i, username in next, _G.main.settings.whitelist do
    (function()
      if typeof(username) ~= 'string' then
        return
      end
      _G.main.settings.whitelist.id[_G.main.service.Players:GetUserIdFromNameAsync(username)] = true
    end)()
  end
end

_G.main.env.spawn = function(fn, ...) -- because im lazy
  local variant = {...}
  _G.main.deprecated.spawn(function()
    fn(unpack(variant))
  end)
end

_G.main.start() -- start the process

_G.main.events = {} -- events in here will at some point be disconnected
_G.main.folder = _G.main.util.playergui:FindFirstChild('Surface') or Instance.new('Folder', _G.main.util.playergui) -- folder containing esp
_G.main.folder.Name = 'Surface'
_G.main.folder:ClearAllChildren()
_G.main.events.added = _G.main.service.Players.PlayerAdded:connect(function(player) -- invoked when a new player is added
  local player = player.Character or player.CharacterAdded:wait()
  _G.main.run(player)
end)
for i, player in next, _G.main.service.Players:GetPlayers() do
  spawn(_G.main.run, player) -- do it to players already in the game
end


_G.main.service.TestService:Message('Successfully loaded')
_G.main.service.TestService:Message('Created by Josh')

Jeśli coś nie działa, pisz 😄 

Odnośnik do komentarza

moj error log, ktos wie co zrobic?

 

StartingPloit 2.0.0.0 crash report: 
System.Net.WebException: Serwer zdalny zwrócił błąd: (404) Nie znaleziono.
   w System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
   w System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
   w System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
   w ExploitController.ExploitAPI_WeAreDevs.IsUpdated()
   w ExploitController.ExploitAPI_WeAreDevs.LaunchExploit()
   w ExploitController.Exploiter.Attacth(APIChoices api)
   w StartingPloit.MainWindow.<>c__DisplayClass70_0.<ChoiceAttach_Click>b__0()
   w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności