Skocz do zawartości

[Skrypt] Ntools


Rekomendowane odpowiedzi

Autor

 

NaciukanY

 

OPIS:

Minecraft 1.9 nie będze mieć oficjalnej wersji essentials  nie lepiej będzie wgrać wtedy Ntools ? ;d

Prosty skrypt w którym masz cały serwer od wiadomości powitalnej aż do konfiguracji dropu ! z autoaktulizacjami

Komendy:

/zapisz , /gzapisz - Zapis swiata oraz gildi.
/helpop - Wysyla wiadomosc do administracji.
/gm <1-2> - Ustawia Tryb gry
/msg - Prywatna wiadomosc do innego gracza.
/setspawn , /spawn - Komendy spawnu.
/chat on/off/clear - Komendy chatu.
/kick <gracz> <powod> - Wyrzucanie gracza z serwera
/list - Lista graczy na serwerze.
/sun /rain - Zmiana pogody."
/tp /tpall - Komendy Teleportacji.
/afk - Oznajmiasz ze nie ma cie przy komputerze.
/pig - ustawienia swiniarki.
/mute /unmute - Wyciszanie i odciszanie gracza.
/heal <grazcz> /feed <gracz> - Karmienie oraz leczenie.
/hat <blok> - Zakladasz blok na glowe.
/vanish - stajesz sie niewidzialny.
/drop - Sprawdzasz drop.
/home /sethome /delhome - Komendy domu.
/repair Naprawa przedmiotow.
/head - Otrzymujesz glowe gracza.
/god - Jestes niesmiertelny.
/czas - Ustawiasz dzien lub noc.
/broadcast - Wiadomosc Publiczna do kazdego gracza.
/tps - liczba tps serwera.
/speed - Ustawiasz szybkosc
/warp ,/delwarp ,/setwarp - warpy.
/strzelaj - strzelasz mobami xD.
/whois - wszystkie informacje o graczcu

/ban /tempban - banowanie


Co jeszcze posiada?: 

System AutoMessage , RandomTP , Stoniarki , Bicie max z 4 kratek , AntyPlugins. Wlasne motd fakeslots

Aktualizacje : 

Masz szczęście Ponieważ nie musisz zaglądać tu co chwilę skrypt aktualizuje się automatycznie .

Potrzebujesz: SkQuery , Skript , WildSkript

 

KOD

 

# #
# Nazwa: Ntools (NaciukanyTools) #
# Autor: Naciukany , #
# Wersja: 0.2v #
# #


#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-#

# #
# Ustawienia DROPU! #
# #

options:
    tag: &6* &5&lN&ftools&a2 &6*
    diamenty: 2.5
    zloto: 2.5
    zelazo: 6
    emerady: 0.25
    obsydian: 6
    wungiel: 8
    gunpowder: 0.85
    jablko: 4
    piasek: 4
    perelka: 0.05
    book: 1.9
    Mnoznik: 1
    
# #
# Motd przy slotach i fake sloty #
# #

options:
    nazwaserwera: &9Ntools &7by &9Naciukany
    fakeslots: 1337
    
# #
# Wiadomości powitalne i motd na serweirze! #
# #
on join:
set join message to "&9%player% Dolacza do gry."
# Wejsciowe MOTD #
on join:
        send "&7-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-="
        send ""
        send "&c* &9Witaj: &6%player%"
        send ""
        send "&c* &9Online: &6%number of all players%"
        send ""
        send "&7-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-="
#
on quit:
set leave message to "&9%player% Wychodzi z gry."
        
# #
# Ustawienia CZATU! #
# #

variables:
{Chat.Format.1} = false
{Chat.Format.2} = false
{Chat.Format.3} = false
{Chat.Format.4} = true
{Chat.Format.5} = false
{Chat.Format.6} = false

on chat:
cancel event
if {Chat.Format.1} is true:
broadcast "&3❤&8&o%name of player%&3❤ ●&7%message%&3●"
cancel event
if {Chat.Format.2} is true:
broadcast "&3●&8&o%name of player%&3● ❤&7%message%&3❤"
cancel event
if {Chat.Format.3} is true:
broadcast "&3&8&o%name of player%&3 ●&7%message%&3●"
cancel event
if {Chat.Format.4} is true:
broadcast "&3●&8&o%name of player%&3● &7%message%&3"
cancel event
if {Chat.Format.5} is true:
broadcast "&3●&8&o%name of player%&3● ●&7%message%&3●"
cancel event
if {Chat.Format.6} is true:
broadcast "&3❤&8&o%name of player%&3❤ ❤&7%message%&3❤"
cancel event
                
# Zapis Swiata i gildi. (funnyguilds) #

command /zapisz:
    permission: Ntools.zapis
    trigger:
        broadcast "{@tag} &9Zapisywanie swiata..."
        wait 2 seconds
        execute console command "save-all"
        broadcast "{@tag} &9Zapisywanie swiata zakonczone!"
every 5 minutes:
    broadcast "{@tag} &9Zapisywanie swiata..."
    wait 2 seconds
    execute console command "save-all"
    broadcast "{@tag} &9Zapisywanie swiata zakonczone!"
command /gzapisz:
    permission: Ntools.zapis
    trigger:
        broadcast "{@tag} &9Zapisywanie gildii..."
        wait 2 seconds
        execute console command "funnyguilds save-all"
        broadcast "{@tag} &9Zapisywanie dildii zakonczone!"
every 5 minutes:
    broadcast "{@tag} &9Zapisywanie gildii..."
    wait 2 seconds
    execute console command "funnyguilds save-all"
    broadcast "{@tag} &9Zapisywanie gildii zakonczone!"

# Helpop wiadomosc do administracji #
options:
spamhelpop: 1
command /helpop [<text>]:
trigger:
if arg 1 is set:
send "{@tag} &9HelpOP &c%player%: &f%arg%" to all ops
send "{@tag} &7Twoja wiadomosc zostala wyslana na helpop." to player
set {helpop.%player%} to false
wait {@spamhelpop} minute
set {helpop.%player%} to true
if arg 1 is not set:
send "{@tag} &8Prawidlowe uzycie /helpop <wiadomosc>"

on command "/helpop":
if {helpop.%player%} is false:
cancel event
send "{@tag} &cNa helpop mozna pisac co 1 minute."
                
# Gamemode Tryby gry! #

command /gm <integer> [<player>]:
trigger:
if player has permission "Ntools.gm":
if arg 2 is set:
if arg 1 is 1:
set the gamemode of argument 2 to creative
send "{@tag} &c%player% &9zmienil twoj tryb gry na &7(Creative)." to arg 2
send "{@tag} &9Zminiels tryb gry gracza &c%arg 2% &9na &7(Creative)."
stop
if arg 1 is 0:
set the gamemode of argument 2 to survival
send "{@tag} &c%player% &9zmienil twoj tryb gry na &7(Survival)." to arg 2
send "{@tag} &9Zminiels tryb gry gracza &c%arg 2% &9na &7(Survival)."
stop
if arg 1 is 2:
set the gamemode of argument 2 to adventure
send "{@tag} &c%player% &9zmienil twoj tryb gry na &7(Adventure)." to arg 2
send "{@tag} &9Zminiels tryb gry gracza &c%arg 2% &9na &7(Adventure)."
stop
else:
if arg 1 is 1:
set the gamemode of the player to creative
send "{@tag} &9Zmeniles swoj tryb gry na &7(Creative)."
stop
if arg 1 is 0:
set the gamemode of the player to survival
send "{@tag} &9Zmeniles swoj tryb gry na &7(Sruvival)."
stop
if arg 1 is 2:
set the gamemode of the player to adventure
send "{@tag} &9Zmeniles swoj tryb gry na &7(Adventure)."
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.gm) "
stop
                        
# Clear itemow z ziemi#

every 3 minutes:
    broadcast "{@tag} &7Pozostawione przedmioty zostana usuniete za &910 &7sekund!"
    wait 10 seconds
    execute console command "remove item 99999999"
    broadcast "{@tag} &aPrzedmioty zostaly usuniete!"

# Prywatne wiadomoscic#

command /r [<text>]:
trigger:
if {ostatni.wysylajacy.chat.%name of player%} is set:
if arg 1 is set:
send "&9%player% &e-> &f: &7%arg 1%" to {ostatni.wysylajacy.chat.%name of player%}
send "&9%{ostatni.wysylajacy.chat.%name of player%}% &e<- &f: &7%arg 1%"
else:
send "&c&lMuszisz podac wiadmosc !"
else:
send "&c&lNie pisales z nikim wczesniej!"

command /msg [<player>] [<text>]:
trigger:
if arg 1 is set:
if arg player is online:
if arg 2 is set:
if player has permission "*":
send "&9%player% &e-> &f: &7%arg 2%" to arg 1
send "&9%arg 1% &e<- &f: &7%arg 2%"
set {ostatni.wysylajacy.chat.%name of player%} to arg 1
else:
send "&9%player% &e-> &f: &7%arg 2%" to arg 1
send "&9%arg 1% &e-< &f: &7%arg 2%"
set {ostatni.wysylajacy.chat.%name of player%} to arg 1
else:
send "&c&lMuszisz podac wiadmosc !"
else:
send "&c&lNie ma takiego gracza online!"
else:
send "&C&lMusisz podac nick gracza!"
                        
# Do czatu informacje #

variables:
{chat} = true

command /chat [<text>]:
trigger:
if arg 1 is not set:
send "&6-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= "
send "&6/chat on &7- wlacza chat"
send "&6/chat off &7- wylacza chat"
send "&6/chat clear &7- czysci chat"
send " "
send "&6-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= "
if {chat} is false:
if player has permission "Ntools.chat":
set {chat} to true
broadcast ""
broadcast " {@tag}"
broadcast "&7Chat zostal &aWlaczony"
broadcast ""
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.chat)"
stop
else:
send "&7Chat jest juz &aWlaczony"
stop
if arg 1 is "off":
if {chat} is true:
if player has permission "Ntools.chat.off":
set {chat} to false
broadcast ""
broadcast " {@tag}"
broadcast "&7Chat zostal &4Wylaczony"
broadcast ""
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.chat.off)"
stop
else:
send "&7Chat jest juz &aWylaczony"
stop
if arg 1 is "clear":
if player has permission "Ntools.clear":
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast ""
broadcast "{@tag} &Cchat zozstal wyczyszczony przez: %player%."
broadcast " &cIlosc TPS: &a%tps% "
broadcast ""
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.clear)"
stop
on chat:
if {chat} is false:
if player has permission "Ntools.bezBlokady":
stop
else:
cancel event
send "&7Chat jest aktualnie &aWylaczony!"
stop
else:
if player has permission "Ntools.Bez.":
stop
set {_waited} to difference between {Ntools.%player%.spam} and now
if {_waited} is less than 3 real seconds seconds:
send "&7Nastepna&a wiadomosc&7 bedziesz mogl wyslac za &c3 sekundy"
cancel event
stop
set {Ntools.%player%.spam} to now
stop
on chat:
replace all "ku**a" with "k***a" in the message
replace all "ch*j" with "c**j" in the message
replace all "pi*******y" with "p********y" in the message
replace all "pedal" with "p***l" in the message
replace all "gej" with "g*j" in the message
replace all "suka" with "s**a" in the message
replace all "ci*a" with "c**a" in the message
replace all "du*a" with "d**a" in the message
replace all "pi*******a" with "pi*******a" in the message
replace all "pojebalo" with "p*****lo" in the message
replace all "zajebe cie" with "z****e cie" in the message
replace all "debil" with "d***l" in the message
on chat:
if player is not op:
replace all "A" with "a" in the message
replace all "B" with "b" in the message
replace all "C" with "c" in the message
replace all "D" with "d" in the message
replace all "E" with "e" in the message
replace all "F" with "f" in the message
replace all "G" with "g" in the message
replace all "H" with "h" in the message
replace all "I" with "i" in the message
replace all "J" with "j" in the message
replace all "K" with "k" in the message
replace all "L" with "l" in the message
replace all "M" with "m" in the message
replace all "N" with "n" in the message
replace all "O" with "o" in the message
replace all "P" with "p" in the message
replace all "R" with "r" in the message
replace all "S" with "s" in the message
replace all "T" with "t" in the message
replace all "U" with "u" in the message
replace all "W" with "w" in the message
replace all "Y" with "y" in the message
replace all "Z" with "z" in the message
on chat:
replace all "wbijac na moj server" with "localhost" in the message
replace all "IP mojego servera" with "localhost" in the message
replace all "zapraszam na moj server" with "localhost" in the message
replace all "zapraszam na server mojego kolegi" with "localhost" in the message
replace all "moj server IP:" with "localhost" in the message

# Ustawiania Spawnu #

command /setspawn:
trigger:
if player has permission "Ntools.setspawn":
set {Ntools.spawn} to location of player
send "{@tag} &7Ustawiono spawn!"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.setspawn)"
stop

command /spawn:
trigger:
if player has permission "Ntools.spawn":
if {Ntools.spawn} is set:
if {cooldown} is false:
teleport player to {Ntools.spawn}
send "{@tag} &7Teleportacja!"
stop
else:
set {_pos} to location of player
send "{@tag}&7Czekaj &65 sekund&7, nie wolno Ci sie ruszyc!"
if {_pos} isn't location of player:
send "{@tag}&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
stop
wait 1 second
if {_pos} isn't location of player:
send "{@tag}&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
stop
wait 1 second
if {_pos} isn't location of player:
send "{@tag}&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
stop
wait 1 second
if {_pos} isn't location of player:
send "{@tag}&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
stop
wait 1 second
if {_pos} isn't location of player:
send "{@tag}&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
stop
wait 1 second
if {_pos} is location of player:
teleport player to {Ntools.spawn}
send "{@tag}&7Teleportacja..."
stop
else:
send "{@tag}&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
stop
else:
send "{@tag} &cSpawn nie zostal ustawiony skontaktuj sie z administratorem!"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.spawn)"
stop
on respawn:
    wait 1 tick
    teleport player to {Ntools.spawn}
    
# List all players:#

command /list:
    trigger:
        send "&9-=-=-=-=-=-=-=-=-="
        send "&7Online : &9%number of all players%"
        send "&7Gracze: &9%all players%"
        send "&9-=-=-=-=-=-=-=-=-="
        stop
        
# Pogoda #

command /sun:
    aliases: slonce
    trigger:
        if player has permission "Ntools.sun":
            set the weather in the player's world to sun
            send "{@tag} &9Ustawiles pogode w swiecie &c%player's world% &9 na &csloneczna!"
            stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.sun)"
            stop
command /rain:
    aliases: deszcz
    trigger:
        if player has permission "Ntools.rain":
            set the weather in the player's world to rain
            send "{@tag} &9Ustawiles pogode w swiecie &c%player's world% &9 na &6deszczowa!"
            stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.rain)"
            stop
            
# Teleportaccja #

command /tp [<player>] [<player>]:
    trigger:
        if player has permission "Ntools.tp":
            if arg 1 is set:
                if arg 2 is not set:
                    teleport player to argument 1
                    send "{@tag} &9Przeteleportowales sie do gracza &c%arg 1%"
                    send "{@tag} &c%player% &9przeteleportowal sie do ciebie!" to argument 1
                    stop
            if arg 1 is player:
                if arg 2 is set:
                    teleport player to argument 2
                    send "{@tag} &9Przeteleportowales sie do gracza &c%arg 2%"
                    send "{@tag} &c%player% 9bprzeteleportowal sie do ciebie!" to argument 2
                    stop
            if arg 1 is set:
                if arg 2 is player:
                    teleport argument 1 to the player
                    send "{@tag} &9Przeteleportowales gracza &c%arg 1%&b do siebie!"
                    send "{@tag} &c%player% &9przeteleportowal cie do siebie!" to argument 1
                    stop
            if arg 1 is set:
                if arg 2 is set:
                    teleport argument 1 to argument 2
                    send "{@tag} &9Przeteleportowales gracza &c%arg 1%&b do &c%arg 2%!"
                    send "{@tag} &c%player% &9przeteleportowal gracza &c%arg 1%&b do ciebie!" to argument 2
                    send "{@tag} &c%player% &9przeteleportowal gracza &c%arg 2%&b do ciebie!" to argument 1
                    stop                
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.tp)"
            stop
            
command /tpall:
    trigger:
        if player has permission "Ntools.tpall":
            teleport all players to the player
            broadcast "{@tag} &cAdministrator &c%player% &9przteleportowal wszystkich do siebie!"
            
# Dodatki #

command /afk:
    trigger:
        if player has permission "Ntools.afk":
            if {afk.%player%} is not set:
                set {afk.%player%} to true
                send "{@tag} &9Wlaczono komende afk!"
                stop
            if {afk.%player%} is true:                    
                set {afk.%player%} to false
                broadcast "<yellow>%player% <pink>jest teraz &fAFK"
                stop
            if {afk.%player%} is false:
                set {afk.%player%} to true
                broadcast "<yellow>%player% <pink>juz nie jest &fAFK"
                stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.afk)"
            stop

command /mute [<player>]:
    trigger:
        if player has permission "Ntools.mute":
            if arg 1 is set:
                set {mute.%argument 1%} to true
                send "{@tag} &9Zostales wyciszony" to argument 1
                send "{@tag} &9Wyciszyles gracza &6%arg 1%"
                stop
            else:
                send "{@tag} &9Podaj nick gracza!"
                stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.mute)"
            stop

#
command /unmute [<player>]:
    trigger:
        if player has permission "Ntools.unmute":
            if arg 1 is set:
                if {mute.%argument 1%} is true:
                    set {mute.%argument 1%} to false
                    send "{@tag} &9Znow mozesz mowic" to argument 1
                    stop
                else:
                    send "{@tag} &9Ten Gracz nie jest wyciszony!"
                    stop
            else:
                send "{@tag} &9Podaj gracza!"
                stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.unmute)"
            stop
            
# AntyGrifering #

command /? [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:w [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:msg [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:tell [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:ver [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:help [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:about [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:? [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:plugins [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /bukkit:pl [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
command /plugins [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&fPlugins (&a1&f): &6%script%"
command /bukkit:me [<text>]:
    trigger:
        execute command "/playsound random.door_open %name of player%"
        send "&4Blad: &cnie masz uprawnienia."
        
# AntyBoty #

on connect:
if {gracz::%player%} is set:
stop
kick player due to "&6[ &cAntyBot &6] &7Aby zagrac wbij ponownie na serwer."
set {gracz::%player%} to now
#Reload serwera#

command /sreload:
    trigger:
        send "{@tag} &cPrzeladowanie serwera za 5 sekund."
        wait 5 second
        make player execute command "sk reload all"
        wait 10 second
        send "{@tag} &9Pomyslnie przeladowano caly serwer"

# command of kick players #

command /kick [<player>] [<text>]:
trigger:
if arg 1 is set:
if arg 2 is set:
if player has permission "Ntools.kick":
if argument 1 has permission "essentialsskript.kick":
send "{@tag} &cNie mozesz wyrzucic tego gracza!"
stop
else:
kick the argument 1 due to "%arg 2%"
broadcast "{@tag} &9Gracz &c%arg 1% &9zostal wyrzucony za &c%arg 2%"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.kick)}"
stop
else:
send "{@tag} &cPodaj powod!"
stop
else:
send "{@tag} &cPodaj nick gracza!"
stop
                        
# Heal and feed #

command /heal [<player>]:
aliases: ulecz
trigger:
if arg 1 is not set:
if player's health is not 10:
if player has permission "Ntools.heal":
set the player's food level to 10
heal the player by 10 hearts
send "{@tag} &aUleczono!"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.heal)"
stop
else:
send "{@tag} &cTwoje zycie jest pelne!"
stop
if arg 1 is set:
if argument's health is not 10:
if player has permission "Ntools.heal":
set the argument's food level to 10
heal the argument by 10 hearts
send "{@tag} &bUleczono!" to arg 1
send "{@tag} &bUleczono gracza &c%arg 1%"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.heal)"
stop
else:
send "{@tag} &cZycie tego gracza jest pelne!"
stop


command /feed [<player>]:
aliases: nakarm
trigger:
if arg 1 is not set:
if player's food level is not 10:
if player has permission "Ntools.feed":
set the player's food level to 10
send "{@tag} &bNakarmiono!"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.feed)"
stop
else:
send "{@tag} &cTwoj glod jest pelny!"
stop
if arg 1 is set:
if argument's food level is not 10:
if player has permission "Ntools.feed":
set the argument's food level to 10
send "{@tag} &bNakarmiono!" to arg 1
send "{@tag} &bNakarmiono gracza &c%arg 1%"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.feed)"
stop
else:
send "{@tag} &cGlod tego gracza jest pelny!"
stop

# hat #

command /hat <material>:
aliases: czapka
trigger:
if player has permission "Ntools.hat":
if arg 1 is set:
if id of argument 1 is greater than 255:
send "{@tag} &cNie mozesz zalozyc tego itemku tylko bloki!"
stop
else:
if helmet slot of the player is not empty:
send "{@tag} &cNajpierw zdejmij przedmiot z glowy!"
stop
else:
set helmet of the player to argument
send "{@tag} &bCiesz sie nowym kapeluszem!"
stop
else:
send "{@tag} &cWybierz id bloku!"
stop
else:
send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.hat)"
stop

# Nie Dotykaj bo nie bd dzialac caly sk 0o0#

on skript start:
send "&8Serwer pracuje na wersji: %skript version%" to the console
send "" to the console
send "&8--------------------------------------------------------------" to the console
send "&8| |" to the console
send "&8| Odpalono &9Ntools |" to the console
send "&8| |" to the console
send "&8--------------------------------------------------------------" to the console
send "" to the console
send "&8Autor: &aNaciukany" to the console
send "&8Najnowsza" to the console
send "" to the console
        
# vanish #

command /vanish [<text>]:
    permission message: &4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.vanish)
    permission: Ntools.vanish
    trigger:
        if {Vanish::%player%} is true:
            send "{@tag}&f&lWylaczyles Niewidzialnosc."
            reveal player to all players
            set tag of player to "&f"
            set {Vanish::%player%} to false
        else:
            set {Vanish::%player%} to true
            send "{@tag} &f&lWlaczyles Niewidzialnosc."
            loop all players:
                if loop-player doesn't have permission "Ntools.vanish.see":
                    hide player for loop-player
            set tag of player to "&4[NieWidacGo] &f"
on join:
    reveal player to all players
    set {Vanish::%player%} to false
    set tag of player to "&f"
on join:
    wait 1 tick
    loop all players:
        if loop-player has permission "Ntools.vanish":
            reveal loop-player to player
            
# Drop #

on mine of stone:
add 1 to {scoreboard::stone::%player%}
chance of {@diamenty}%:
give {@Mnoznik} diamond to player
add 1 to {scoreboard::diaxy::%player%}
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &b&lDiament! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@zloto}%:
give {@Mnoznik} gold ingot to player
add 1 to {scoreboard::zloto::%player%}
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &e&lZloto! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@zelazo}%:
give {@Mnoznik} iron ingot to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &f&lZelazo! &7 [ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@emerady}%:
give {@Mnoznik} emerald to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &a&lEmeralda ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@obsydian}%:
give {@Mnoznik} obsidian to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &1&lObsydian ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@wungiel}%:
give {@Mnoznik} coal to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &0&lWegiel ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@gunpowder}%:
give {@Mnoznik} gunpowder to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &8&lProszek ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@jablko}%:
give {@Mnoznik} apple to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &4&lJablko ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@piasek}%:
give {@Mnoznik} sand to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &e&lPiasek ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@perelka}%:
give {@Mnoznik} ender pearl to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &c&lPerelke ! &7[ x{@Mnoznik} ]"

chance of {@book}%:
give {@Mnoznik} Book to player
send "{@tag} &7Gratulacje trafiles na: &9&lKsiazke ! &7[ x{@Mnoznik} ]"
#
command /drop:
    trigger:
        open chest with 4 rows named "&7Drop Uzytkownika: &6%player%" to player
        wait 2 ticks
        format slot 0 of player with 1 of diamond named "&e&lDiamenty" with lore "&7Procent &c{@diamenty}" to close
        format slot 1 of player with 1 of gold ingot named "&e&lZloto" with lore "&7Procent &c{@zloto}" to close
        format slot 2 of player with 1 of Iron Ingot named "&e&lZelazo" with lore "&7Procent &c{@zelazo}" to close
        format slot 3 of player with 1 of emerald named "&e&lSzmaragdy" with lore "&7Procent &c{@emerady}" to close
        format slot 4 of player with 1 of obsidian named "&e&lObsydian" with lore "&7Procent &c{@obsydian}" to close
        format slot 5 of player with 1 of coal named "&e&lWegiel" with lore "&7Procent &c{@wungiel}" to close
        format slot 6 of player with 1 of gunpowder named "&e&lProszek" with lore "&7Procent &c{@gunpowder}" to close
        format slot 7 of player with 1 of apple named "&e&lJablko" with lore "&7Procent &c{@jablko}" to close
        format slot 8 of player with 1 of sand named "&e&lPiasek" with lore "&7Procent &c{@piasek}" to close
        format slot 9 of player with 1 of ender pearl named "&e&lPerly" with lore "&7Procent &c{@perelka}" to close
        format slot 10 of player with 1 of Book named "&e&lKsiazki" with lore "&7Procent &c{@book}." to close
        format slot 22 of player with {@Mnoznik} of Bedrock named "&c&l>> Drop x&4 {@Mnoznik}" with lore "&7Ilosc wypadanych itemow" to close
        
# Stoniarki#

on script load:
register new shaped recipe for emerald ore named "&aMagiczna stoniarka" using stone, stone, stone, stone, emerald, stone, stone, stone, stone
on place of emerald ore:
if name of the player's tool is "&aMagiczna stoniarka":
send "&7Postawiles: &aMagiczna stoniarke"
set {s.%event-block%} to true
wait 1 second
set event-block to stone
stop
on break of stone:
if {s.%event-block%} is true:
if player is holding gold pickaxe:
cancel event
send "&7Zniszczyles: &aMagiczna stoniarke"
set event-block to air
if player can hold 1 emerald ore named "&aMagiczna stoniarka":
give 1 emerald ore named "&aMagiczna stoniarka" to the player
stop
else:
drop 1 emerald ore named "&aMagiczna stoniarka"
stop
else:
wait 1 second
set event-block to stone
stop

# Sprawdzanie ip graczy oraz poczatki .yml#

on script load:
if folder "plugins/Ntools/Beta" doesn't exists:
create folder "plugins/Ntools/Beta"
if file "plugins/Ntools/Beta/config.yml" doesn't exists:
create file "plugins/Ntools/Beta/config.yml"

on first join:
set {ip:%player%} to player's ip
wf "'Adres xD: '%player%' '%{ip:%player%}%'" to "plugins/Ntools/Beta/config.yml"
on join:
{ip:%player%} is not set:
set {ip:%player%} to player's ip
wf "Ntools (BETA): Gracz: %player% Jego Adress IP: %{ip:%player%}%'" to "plugins/Ntools/Beta/config.yml"

# Ustawianie domu #

command /sethome:
    aliases: ustawdom
    trigger:
        if player has permission "Ntools.sethome":
            set {Ntools.%player%.home} to location of player
            send "{@tag} &bUstawiono home!"
            stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.sethome)"
            stop
command /home:
    aliases: dom
    trigger:
        if player has permission "Ntools.home":
            if {Ntools.%player%.home} is set:
                if {cooldown} is false:
                    teleport player to {Ntools.%player%.home}
                    send "{@tag} &aTeleportacja!"
                    stop
                else:
                    set {_pos} to location of player
                    send "{@tag} &7Czekaj &65 sekund&7, nie wolno Ci sie ruszyc!"
                    if {_pos} isn't location of player:
                        send "{@tag} &cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
                        stop
                    wait 1 second
                    if {_pos} isn't location of player:
                        send "{@tag} &cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
                        stop
                    wait 1 second
                    if {_pos} isn't location of player:
                        send "{@tag} &cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
                        stop
                    wait 1 second
                    if {_pos} isn't location of player:
                        send "{@tag} &cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
                        stop
                    wait 1 second
                    if {_pos} isn't location of player:
                        send "{@tag} &cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
                        stop
                    wait 1 second
                    if {_pos} is location of player:
                        teleport player to {Ntools.%player%.home}
                        send "{@tag} &bTeleportacja..."
                        stop
                    else:
                        send "{@tag} &cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"
                        stop
            else:
                send "{@tag} &cHome nie zostal ustawiony skontaktuj sie z administratorem!"
                stop
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.home)"
            stop
command /delhome:
    trigger:
        if player has permission "Ntools.delhome":
            if {Ntools.%player%.home} is set:
                delete {Ntools.%player%.home}
                send "{@tag} &bUsunieto home!"
                stop
            else:
                send "{@tag} &cNie masz domu!"
                stop
        else:
            display "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.delhome)" on bossbar with 100 percent by 1 seconds for player
            stop
# Anty skrypty.#

on damage of player:
    attacker is a player
    victim is a player
    set {_A::%attacker%} to location of attacker
    set {_V::%victim%} to location of victim
    if attacker's tool is bow:
        stop
    else:
        if distance between {_A::%attacker%} and {_V::%victim%} is bigger than 4:
            cancel event
        else:
            stop
    
# Automatyczne Wiadomoscy wysylane do gracza.#

every 60 real seconds:
{auto.spam} is not set:
set {auto.spam} to 1
stop
{auto.spam} is 1:
broadcast "{@tag} &7Serwer posiada &6Ntools&a2 &7by &9Naciukany"
set {auto.spam} to 2
stop
{auto.spam} is 2:
broadcast "{@tag} &7Komendy Ntools pod &c/Ntools"
set {auto.spam} to 3
stop
{auto.spam} is 3:
broadcast "{@tag} &7Strzelaj mobami &6/strzelaj &c<mob>"
set {auto.spam} to 4
stop
{auto.spam} is 4:
broadcast "{@tag} &7Wersja Ntools to: &c0.2A"
set {auto.spam} to 5
stop
{auto.spam} is 5:
broadcast "{@tag} &7Wprowadzilismy Anty skrypty teraz bic mozna max z 4 kratek."
set {auto.spam} to 1
stop

# Ntools - wysylanie pomocy dla gracza #

command /Ntools:
    aliases: naciukany , NaciukTools
    trigger:
        send "&7-------{@tag}&7-------"
        send "&6/g 1 ,/g 2 &7-Komendy gildi."
        send "&6/zapisz , /gzapisz &7- Zapis swiata oraz gildi."
        send "&6/helpop &7- Wysyla wiadomosc do administracji."
        send "&6/gm &c<1-2> &7- Ustawia Tryb gry"
        send "&6/msg &7- Prywatna wiadomosc do innego gracza."
        send "&6/setspawn , /spawn &7- Komendy spawnu."
        send "&6/chat on/off/clear &7- Komendy chatu."
        send "&6/kick <gracz> <powod> &7- Wyrzucanie gracza z serwera"
        send "&6/list &7- Lista graczy na serwerze."
        send "&6/sun /rain &7- Zmiana pogody."
        send "&6/tp /tpall &7- Komendy Teleportacji."
        send "&6/afk &7- Oznajmiasz ze nie ma cie przy komputerze."
        send "&6/pig &7- ustawienia swiniarki."
        send "&6/mute /unmute &7- Wyciszanie i odciszanie gracza."
        send "&6/heal &c<grazcz> &6/feed &c<gracz> &7- Karmienie oraz leczenie."
        send "&6/hat &c<blok> &7- Zakladasz blok na glowe."
        send "&6/vanish &7- stajesz sie niewidzialny."
        send "&6/drop &7- Sprawdzasz drop."
        send "&6/home /sethome /delhome &7- Komendy domu."
        send "&6/repair &7Naprawa przedmiotow."
        send "&6/head &7- Otrzymujesz glowe gracza."
        send "&6/god &7- Jestes niesmiertelny."
        send "&6/czas &7- Ustawiasz dzien lub noc."
        send "&6/broadcast &7- Wiadomosc Publiczna do kazdego gracza."
        send "&6/tps &7- liczba tps serwera."
        send "&6/speed &7- Ustawiasz szybkosc"
        send "&5/warp ,/delwarp ,/setwarp &7- warpy."
        send "&6/strzelaj &7- strzelasz mobami xD."
        
# Gods of players #

command /Ntools:god [<player>]:
    description: Ntools > Wlaczanie|Wylaczanie niesmiertelnosci.
    executable by: players
    aliases: god
    trigger:
        if player has permission "Ntools.god":
            if arg 1 is not set:
                if {Ntools::god::%player%} is true:
                    set {Ntools::god::%player%} to false
                    send "{@tag} &9Niesmiertelnosc: &cWYLACZONA&7."
                else:
                    set {Ntools::god::%player%} to true
                    send "{@tag} &9Niesmiertelnosc: &aWLACZONA&7."
            else:
                if player has permission "Ntools.god.others":
                    if {Ntools::god::%arg 1%} is true:
                        set {Ntools::god::%arg 1%} to false
                        send "{@tag} &9Niesmiertelnosc gracza: &6%arg 1%&7: &cWYLACZONA&7."
                    else:
                        set {Ntools::god::%arg 1%} to true
                        send "{@tag} &9Niesmiertelnosc gracza: &6%arg 1%&7: &aWLACZONA&7."
                else:
                    send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.Ntools.god.others)"
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.god)"

# kolejne dodatki #

command /Ntools:repair [<text="brak">]:
    description: Ntools » Naprawianie wytrzymalosci przedmiotow.
    executable by: players
    aliases: repair, fix
    trigger:
        if player has permission "Ntools.repair":
            if arg 1 is not "hand" or "all":
                send "{@tag} &9> &7Uzyj: &6/repair <hand&7|&6all>"
            if arg 1 is "hand":
                repair player's tool
                send "{@tag} &7Naprawiono: &6%player's tool%&7."
            if arg 1 is "all":
                repair all items in player's inventory
                send "{@tag} &7Naprawiono: &6all&7."
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.repair)"
command /Ntools:head [<offlineplayer>]:
    description: Ntools » Otrzymywanie glowy danego gracza.
    executable by: players
    aliases: head, skull
    trigger:
        if player has permission "Ntools.head":
            if arg 1 is not set:
                give player's skull to player
                send "{@tag} &7Przywolano glowe gracza: &6%player%&7."
            else:
                give arg 1's skull to player
                send "&{@tag} &7Przywolano glowe gracza: &6%arg 1%&7."
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.head)"

            
# time all commends #

command /Ntools:czas [<text="brak">]:
    description: Ntools » Ustawianie czasu na swiecie.
    executable by: players
    aliases: czas, NaciukanyTools:czas, Ntools:time
    trigger:
        if player has permission "Ntools.czas":
            if arg 1 is not "day" or "night":
                send "{@tag} &9Uzyj: &6/czas <day&7|&6night>"
            if arg 1 is "night":
                set world's time to 22:00
                send "{@tag} &9Zmieniono czas na: &622:00&7."
            if arg 1 is "day":
                set world's time to 6:00
                send "{@tag} &9Zmieniono czas na: &66:00&7."
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.czas)"

# broadcast commands #

command /Ntools:broadcast [<text>]:
    description: Ntools » Ogloszenie.
    executable by: players
    aliases: broadcast, bc, say, Ntools:say
    trigger:
        if player has permission "Ntools.broadcast":
            if arg 1 is not set:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/broadcast <tekst>"
            else:
                broadcast "&7[ &6BROADCAST &7] &6%colored arg 1%"
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.broadcast)"
            
# tps or players #

command /Ntools:tps:
    description: Ntools » Liczba TPS serwera.
    executable by: players
    aliases: tps
    trigger:
        if player has permission "Ntools.tps":
            send "&7-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-="
            send ""
            send "&f&lTPS: &a&l%tps%&f&l."
            send ""
            send "&7-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-="
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.tps)"
            
# speed commands ! #

command /Ntools:speed [<integer>] [<player>]:
    description: Ntools » Szybkosc latania|chodzenia.
    executable by: players
    aliases: speed, speedwalk, walkspeed, flyspeed
    trigger:
        if player has permission "Ntools.speed":
            if arg 1 is not set:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/speed <szybkosc> [gracz]"
            else:
                if arg 2 is not set:
                    if arg 1 is not 1:
                        set player's walk speed to arg 1
                        set player's fly speed to arg 1
                        send "{@tag} &7Ustawiono szybkosc gracza: &6%player% &7na: &6%arg 1%&7."
                    else:
                        reset player's walk speed
                        reset player's fly speed
                        send "{@tag} &7Ustawiono szybkosc gracza: &6%player% &7na: &6%arg 1%&7."
                else:
                    if player has permission "Ntools.speed.others":
                        if arg 1 is not 1:
                            set arg 2's walk speed to arg 1
                            set arg 2's fly speed to arg 1
                            send "{@tag} &7Ustawiono szybkosc gracza: &6%arg 1% &7na: &6%arg 1%&7."
                        else:
                            reset arg 2's walk speed
                            reset arg 2's fly speed
                            send "{@tag} &7Ustawiono szybkosc gracza: &6%arg 1% &7na: &6%arg 1%&7."
                    else:
                        send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.speed.others)"
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.speed)"

# warps commands #

command /Ntools:delwarp [<text>]:
    description: Ntool » Usuwanie warpu.
    executable by: players
    aliases: delwarp, deletewarp, remwarp, removewarp
    trigger:
        if player has permission "Ntool.delwarp":
            if arg 1 is not set:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/delwarp <tekst>"
            else:
                if {Ntool::warp::%arg 1%} is set:
                    delete {Ntool::warp::%arg 1%}
                    remove arg 1 from {Ntool::warps::*}
                    send "{@tag} &7Usunieto warp: &6%arg 1%&7."
                else:
                    send "{@tag} &7Nie znaleziono takiego warpa."
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.delwarp)"
command /Ntool:setwarp [<text>]:
    description: Ntool » Ustawianie warpu.
    executable by: players
    aliases: setwarp, createwarp, crewarp
    trigger:
        if player has permission "Ntool.setwarp":
            if arg 1 is not set:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/setwarp <tekst>"
            else:
                set {Ntool::warp::%arg 1%} to location of player
                remove arg 1 from {Ntool::warps::*}
                add arg 1 to {Ntool::warps::*}
                send "{@tag} &7Ustawiono warp: &6%arg 1%&7."
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.setwarp)"
command /Ntool:warp [<text>]:
    description: Ntool» Teleportacja do warpu.
    executable by: players
    aliases: warp
    trigger:
        if player has permission "Ntool.warp":
            if arg 1 is set:
                if {Ntool::warp::%arg 1%} is set:
                    if player doesn't have permission "Ntool.warp.exempt":
                        set {_} to single value "numbers.teleport" get of "plugins/Ntools/warpy.yml"
                        set {_x.%player%} to x-location of player
                        set {_z.%player%} to z-location of player
                        set {_y.%player%} to y-location of player
                        send "&{@tag} &7Teleportacja do na warp &6%arg 1% &7za &6%{_}% sek&7. Nie mozesz sie ruszac."
                        loop {_} times:
                            if difference between x-location of player and {_x.%player%} is bigger than 0.5:
                                send "{@tag} &7Ruszyles sie, teleportacja zostala przerwana."
                                stop
                            if difference between z-location of player and {_z.%player%} is bigger than 0.5:
                                send "{@tag} &7Ruszyles sie, teleportacja zostala przerwana."
                                stop
                            if difference between y-location of player and {_y.%player%} is bigger than 0.5:
                                send "{@tag} &7Ruszyles sie, teleportacja zostala przerwana."
                                stop
                            remove 1 from {_}
                            if {_} is 0:
                                teleport player to {Ntool::warp::%arg 1%}
                                send "{@tag} &7Zostales przeniesiony do warpu: &6%arg 1%&7."
                                stop
                            wait 1 second
                        stop
                    else:
                        teleport player to {Ntool::warp::%arg 1%}
                        send "{@tag} &7Zostales przeniesiony do warpu: &6%arg 1%&7."
                else:
                    send "{@tag} &7Warp: &6%arg 1% &7nie zostal ustawiony."
            else:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/warp <tekst>"
                if player has permission "Ntool.warp.list":
                    if {Ntool::warps::*} is set:
                        send "{@tag} &7Warpy: &a%{Ntool::warps::*}%"
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.warp)"

# mobs off strzelanie xD #

command /Ntools:strzelaj [<entity type>]:
    description: Ntools » Strzelanie mobami.
    executable by: players
    aliases: strzelaj, shoot, shot
    trigger:
        if player has permission "nBase.strzelanie":
            if arg 1 is not set:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/strzelaj <mob>"
            else:
                shoot arg-1 at speed 5.1
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.strzelanie)"
            
# dodatki kolejne no no #

command /Ntools:whois [<player>]:
    description: nBase » Sprawdzanie informacji o danym graczus.
    executable by: players
    aliases: whois
    trigger:
        if player has permission "Ntools.whois":
            if arg 1 is not set:
                send "{@tag} &7Uzyj: &6/whois <gracz>"
            else:
                set {_} to {Ntools::god::%arg 1%}
                {_} is "true":
                    set {_} to "&aWLACZONA"
                else:
                    set {_} to "&cWYLACZONA"
                send "&9=================================================="
                send " &7Gracz: &6%arg 1%"
                send " &9» &7Niesmiertelnosc: &6%{_}%"
                send " &9» &7IP: &6%arg 1's ip%"
                send " &9» &7Gamemode: &6%arg 1's gamemode%"
                send " &9» &7Przezwisko: &6%arg 1's display name%"
                send " &9» &7Poziom: &6%arg 1's level%"
                send " &9» &7Progres poziomu: &6%arg 1's level progress%"
                send " &9» &7Zycie: &6%arg 1's health%"
                send " &9» &7Najedzenie: &6%arg 1's food level%"
                send " &9» &7Lokacja:"
                send " &9* &7X: &6%arg 1's x-location%"
                send " &9* &7Y: &6%arg 1's y-location%"
                send " &9* &7Z: &6%arg 1's z-location%"
                send "&9=================================================="
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.whois)"
# kick all #

command /Ntools:kickall [<text>]:
    description: Ntools » Wyrzucanie wszystkich graczy z serwera.
    executable by: players
    aliases: kick
    trigger:
        if player has permission "Ntools.kickall":
            if arg 1 is not set:
                loop all players:
                    loop-player doesn't have permission "Ntools.kickall" or "Ntools.kickall.exempt" or "Ntools.*":
                        kick loop-player due to "&7Zostales wyrzucony z serwera. &7(Admin: &6%player%&7)"
                broadcast "{@tag} &7Administrator: &6%player% &7wyrzucil &6wszystkich graczy&7."
            else:
                loop all players:
                    loop-player doesn't have permission "nBase.kickall" or "nBase.kickall.exempt" or "nBase.*":
                        kick loop-player due to "&6%colored arg 1% &7(Admin: &6%player%&7)"
                broadcast "{@tag} &7Administrator: &6%player% &7wyrzucil &6wszystkich graczy &7za &6%colored arg 1%&7."
        else:
            send "&4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.kickall)"
# aktualizacje #

on script load:
    set {_} to result of connect to "https://raw.githubusercontent.com/Naciukany/Ntools/master/Wersja"
    if {_} is not "0.2":
        send "Ntools &7Wykryto, ze obecna wersja nie jest najnowsza." to console
        send "Ntools &7Pobieranie..." to console
        delete folder "plugins/Ntools"
        delete file "plugins/Skript/scripts/Ntools.sk"
        wait 10 ticks
        download from "https://raw.githubusercontent.com/Naciukany/Ntools/master/Skrypt" to "plugins/Skript/scripts/Ntools.sk"
        wait 10 ticks
        execute console command "sk reload all"
        send "Ntools &7Najnowsza wersja skryptu zostala pobrana." to console
        send "Ntools &7Zyczymy milego uzytkowania." to console
    if folder "plugins/Ntools" doesn't exists:
        create folder "plugins/Ntools"

# swiniarka #

Options:
Prefix: &6* &5&lN&ftools&a2 &6* #Tag skryptu
ClickBlock: stone button #Blok ktory trzeba kliknac, aby respily sie swinie
BlockBehind: redstone lamp #Blok za kliknietym blokiem
Wait: 5 #Co ile mozna uzywac przycisku
Name: &6* &5&lN&ftools&a2 &6* #Nazwa swini
Amount: 5 #Ilosc swin
AmountPork: 5 #Ilosc Miesa przy spawnie swin
LifePig: 1 #Zycie swin


Command /SpawnPig [<text>]:
aliases: sp, pig
trigger:
if player has permission "SpawnPig.*":
if arg 1 is not set:
send "{@Prefix}"
send "&7/SpawnPig set"
send "&7/SpawnPig del"
send "&7/SpawnPig help"
stop
if arg 1 is "help" or "pomoc":
send "{@Prefix}"
send "&7/SpawnPig set"
send "&7/SpawnPig del"
stop
if arg 1 is "set" or "ustaw":
set {SpawnPig} to location of player
send "{@Prefix} &7Stworzono spawn swin."
stop
if arg 1 is "del" or "usun":
clear {SpawnPig}
send "{@Prefix} &7Usunieto spawn swin."
stop
else:
send "&cBrak uprawnien"
stop

on rightclick:
if clicked block is {@ClickBlock}:
if block behind clicked block is {@BlockBehind}:
if difference between {PigWait.%player%} and now is less than {@Wait} seconds:
set {_Time} to difference between {PigWait.%player%} and now
stop
set {PigWait.%player%} to now
drop {@AmountPork} cooked pork at {SpawnPig}
loop {@Amount} times:
spawn 1 pig at {SpawnPig}
ignite spawned pig
set display name of spawned pig to "{@Name}"
set max health of spawned pigs to {@LifePig}
# randomtp #


options:
    x-min: -3000
    x-max: 3000
    z-min: -3000
    z-max: 3000
on right click:
    if clicked block is stone button:
        if block behind clicked block is sponge:
            set {_x} to random integer between {@x-min} and {@x-max}
            set {_y} to 256
            set {_z} to random integer between {@z-min} and {@z-max}
            set {_location} to location at {_x}, {_y}, {_z}
            set {randomtp.god.%player%} to true
            teleport player to {_location}
            send "{@tag} &7Przeteleportowano w losowe koordynaty &6(x: %{_x}% | z: %{_z}%)&7."
            stop
on damage:
    if victim is player:
        if {randomtp.god.%victim%} is true:
            cancel event
            delete {randomtp.god.%victim%}
            stop
# tajny kod #

on server ping:
    set motd to "{@nazwaserwera}"
#
on server list ping:
    set max player count to {@fakeslots}
# BAN OF NACIUK XD CPA #
on first join:
set {ban.%player%} to false
#add#

command /ban [<offlineplayer=%player%>] [<text>]:
permission: Ntools.ban
permission message: &4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.ban)
trigger:
argument-offlineplayer is set:
set {ban.%arg 1%} to true
broadcast "&7| &aBAN &7| &cGracz %arg 1% zostal zbanowany z powodu &7( &9%arg 2% &7)."
wait 1 tick
kick argument-offlineplayer due to "&cZostales zbanowany z powodu &7( &9%arg 2% &7)."
add argument-offlineplayer to {ban::lista::*}
add 1 to {ban::lista1::*}
else:
send "&cPoprawne uzycie /ban [gracz] [powod]."

command /tempban [<offlineplayer=%player%>] [<text>] [<text>]:
permission: Ntools.tempban
permission message: &4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.tempban)
trigger:
argument-offlineplayer is set:
set {_time} to arg 2 parsed as number
set {mute.%arg 1%} to true
set {ban.%arg 1%} to true
broadcast "&7| &aTEMPBAN &7| &cGracz %arg 1% zostal zbanowany na %arg 2% sekund z powodu &7( &9%arg 3% &7)."
wait 1 tick
kick argument-offlineplayer due to "&cZostales zbanowany na %arg 2% sekund z powodu &7( &9%arg 3% &7)."
add argument-offlineplayer to {ban::lista::*}
add 1 to {ban::lista1::*}
loop {_time} times:
wait 1 seconds
broadcast "&7| &aTEMPBAN &7| &cGracz %arg 1% zostal odbanowany."
set {ban.%arg 1%} to false
remove argument-offlineplayer from {ban::lista::*}
remove 1 from {ban::lista1::*}
else:
send "&cPoprawne uzycie /tempban [gracz] [czas w sekundach] [powod]."

command /unban [<offlineplayer>]:
permission: Ntools.unban
permission message: &4Blad: &cNie posiadasz uprawnienia &8(Ntools.unban)
trigger:
arg 1 is set:
set {ban.%arg 1%} to false
broadcast "&7| &aUNBAN &7| &aGracz %arg 1% zostal odbanowany."
remove argument-offlineplayer from {ban::lista::*}
remove 1 from {ban::lista1::*}
else:
send "&cPoprawne uzycie /unban [gracz]."on join:
if {ban.%player%} is true:
wait 1 tick
kick player due to "&cJestes zabanowany na zawsze."

[

 

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności