Skocz do zawartości
Januszgierek

Usunięcie licencji z bota

Rekomendowane odpowiedzi

Witam jak usunąc z tego licencje ? 

// ==UserScript==
// @name         Nowy Bot
// @version      1.06
// @grant        none
// @match        http://*.margonem.pl/
// @updateURL    https://menogram.pl/bot/user/malpka.user.js
// ==/UserScript==

var _0x3772=['\x57\x6b\x70\x57\x54\x6d\x63\x3d','\x52\x47\x4e\x59\x59\x6e\x55\x3d','\x61\x47\x52\x52\x61\x30\x51\x3d','\x62\x46\x70\x56\x62\x6b\x49\x3d','\x5a\x32\x56\x30\x55\x32\x4e\x79\x61\x58\x42\x30','\x5a\x32\x56\x30\x51\x32\x39\x76\x61\x32\x6c\x6c','\x59\x32\x39\x74\x62\x58\x56\x75\x61\x57\x4e\x68\x64\x47\x6c\x76\x62\x67\x3d\x3d','\x62\x6e\x42\x6a','\x52\x57\x35\x6e\x61\x57\x35\x6c','\x65\x57\x35\x45\x64\x58\x63\x3d','\x59\x32\x74\x33\x5a\x6b\x30\x3d','\x53\x58\x4e\x68\x59\x57\x77\x3d','\x64\x47\x56\x7a\x64\x41\x3d\x3d','\x59\x32\x46\x73\x62\x47\x4a\x68\x59\x32\x73\x3d','\x5a\x58\x4a\x79\x62\x33\x49\x3d','\x62\x47\x39\x6e','\x78\x59\x46\x68\x5a\x48\x56\x71\x5a\x53\x42\x7a\x61\x33\x4a\x35\x63\x48\x51\x75\x4c\x69\x34\x3d','\x63\x32\x4e\x79\x61\x58\x42\x30','\x62\x32\x35\x73\x62\x32\x46\x6b','\x52\x46\x4e\x68\x61\x57\x51\x3d','\x62\x6d\x4e\x76\x62\x41\x3d\x3d','\x61\x57\x35\x30\x5a\x58\x4a\x6d\x59\x57\x4e\x6c','\x63\x47\x46\x79\x63\x32\x56\x4b\x55\x30\x39\x4f','\x63\x47\x46\x79\x63\x32\x56\x44\x62\x32\x78\x7a','\x63\x47\x46\x79\x63\x32\x56\x4f\x63\x47\x4d\x3d','\x63\x47\x46\x79\x63\x32\x56\x4a\x62\x6e\x42\x31\x64\x41\x3d\x3d','\x53\x6b\x74\x49\x54\x6b\x77\x3d','\x52\x47\x74\x33\x53\x6b\x73\x3d','\x59\x32\x68\x68\x63\x6b\x4e\x76\x5a\x47\x56\x42\x64\x41\x3d\x3d','\x63\x47\x39\x33','\x63\x33\x4a\x6a'];(function(_0x5b1cac,_0x4e44fa){var _0x1b3d40=function(_0x2b4325){while(--_0x2b4325){_0x5b1cac['push'](_0x5b1cac['shift']());}};var _0x4d6bce=function(){var _0x2b2734={'data':{'key':'cookie','value':'timeout'},'setCookie':function(_0x9d4b1e,_0x4875b4,_0x4547d7,_0x54fac7){_0x54fac7=_0x54fac7||{};var _0x31822d=_0x4875b4+'='+_0x4547d7;var _0x5ed091=0x0;for(var _0x5ed091=0x0,_0x5dcba6=_0x9d4b1e['length'];_0x5ed091<_0x5dcba6;_0x5ed091++){var _0x3abc64=_0x9d4b1e[_0x5ed091];_0x31822d+=';\x20'+_0x3abc64;var _0x1f11f5=_0x9d4b1e[_0x3abc64];_0x9d4b1e['push'](_0x1f11f5);_0x5dcba6=_0x9d4b1e['length'];if(_0x1f11f5!==!![]){_0x31822d+='='+_0x1f11f5;}}_0x54fac7['cookie']=_0x31822d;},'removeCookie':function(){return'dev';},'getCookie':function(_0x3bb7ef,_0x2db068){_0x3bb7ef=_0x3bb7ef||function(_0x3f5e50){return _0x3f5e50;};var _0x19735f=_0x3bb7ef(new RegExp('(?:^|;\x20)'+_0x2db068['replace'](/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,'$1')+'=([^;]*)'));var _0x31101d=function(_0x10a84c,_0x146501){_0x10a84c(++_0x146501);};_0x31101d(_0x1b3d40,_0x4e44fa);return _0x19735f?decodeURIComponent(_0x19735f[0x1]):undefined;}};var _0x499098=function(){var _0x20d1f2=new RegExp('\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}');return _0x20d1f2['test'](_0x2b2734['removeCookie']['toString']());};_0x2b2734['updateCookie']=_0x499098;var _0x58d76b='';var _0x3628f2=_0x2b2734['updateCookie']();if(!_0x3628f2){_0x2b2734['setCookie'](['*'],'counter',0x1);}else if(_0x3628f2){_0x58d76b=_0x2b2734['getCookie'](null,'counter');}else{_0x2b2734['removeCookie']();}};_0x4d6bce();}(_0x3772,0x15a));var _0x3cde=function(_0x548518,_0x200f39){_0x548518=_0x548518-0x0;var _0x5c6b52=_0x3772[_0x548518];if(_0x3cde['iOlniP']===undefined){(function(){var _0xe0294b=function(){var _0x5c3e19;try{_0x5c3e19=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');')();}catch(_0x3d4a3f){_0x5c3e19=window;}return _0x5c3e19;};var _0x4af7eb=_0xe0294b();var _0x23b7f7='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';_0x4af7eb['atob']||(_0x4af7eb['atob']=function(_0x3330bc){var _0x16bfbd=String(_0x3330bc)['replace'](/=+$/,'');for(var _0x441a1a=0x0,_0xf32d57,_0x176b50,_0x1f4944=0x0,_0x487cd9='';_0x176b50=_0x16bfbd['charAt'](_0x1f4944++);~_0x176b50&&(_0xf32d57=_0x441a1a%0x4?_0xf32d57*0x40+_0x176b50:_0x176b50,_0x441a1a++%0x4)?_0x487cd9+=String['fromCharCode'](0xff&_0xf32d57>>(-0x2*_0x441a1a&0x6)):0x0){_0x176b50=_0x23b7f7['indexOf'](_0x176b50);}return _0x487cd9;});}());_0x3cde['XagMfy']=function(_0x2cde74){var _0x5ff3e0=atob(_0x2cde74);var _0x423b8a=[];for(var _0x2c0392=0x0,_0x254aaa=_0x5ff3e0['length'];_0x2c0392<_0x254aaa;_0x2c0392++){_0x423b8a+='%'+('00'+_0x5ff3e0['charCodeAt'](_0x2c0392)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x423b8a);};_0x3cde['lyjRIN']={};_0x3cde['iOlniP']=!![];}var _0x1f3ce3=_0x3cde['lyjRIN'][_0x548518];if(_0x1f3ce3===undefined){var _0x420da9=function(_0x5530e4){this['znycAp']=_0x5530e4;this['KQqdrn']=[0x1,0x0,0x0];this['PinVuo']=function(){return'newState';};this['fFRBXk']='\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*';this['VFXVCC']='[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}';};_0x420da9['prototype']['pWkDFK']=function(){var _0x28d595=new RegExp(this['fFRBXk']+this['VFXVCC']);var _0x93bae4=_0x28d595['test'](this['PinVuo']['toString']())?--this['KQqdrn'][0x1]:--this['KQqdrn'][0x0];return this['NZZRTe'](_0x93bae4);};_0x420da9['prototype']['NZZRTe']=function(_0x15bc89){if(!Boolean(~_0x15bc89)){return _0x15bc89;}return this['mNRZRF'](this['znycAp']);};_0x420da9['prototype']['mNRZRF']=function(_0x4e8782){for(var _0x2e58a9=0x0,_0x30548d=this['KQqdrn']['length'];_0x2e58a9<_0x30548d;_0x2e58a9++){this['KQqdrn']['push'](Math['round'](Math['random']()));_0x30548d=this['KQqdrn']['length'];}return _0x4e8782(this['KQqdrn'][0x0]);};new _0x420da9(_0x3cde)['pWkDFK']();_0x5c6b52=_0x3cde['XagMfy'](_0x5c6b52);_0x3cde['lyjRIN'][_0x548518]=_0x5c6b52;}else{_0x5c6b52=_0x1f3ce3;}return _0x5c6b52;};var _0x23ea3f=function(){var _0x96ff3b=!![];return function(_0x8b769c,_0x5e7e34){var _0x3d6173=_0x96ff3b?function(){if(_0x5e7e34){var _0x1538dd=_0x5e7e34['apply'](_0x8b769c,arguments);_0x5e7e34=null;return _0x1538dd;}}:function(){};_0x96ff3b=![];return _0x3d6173;};}();var _0x514be8=_0x23ea3f(this,function(){var _0x2bb9d9=function(){return'\x64\x65\x76';},_0x1b68ce=function(){return'\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77';};var _0xc1235=function(){var _0x556145=new RegExp('\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5c\x28\x5c\x29\x20\x2a\x7b\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x2e\x2b\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x3b\x3f\x20\x2a\x7d');return!_0x556145['\x74\x65\x73\x74'](_0x2bb9d9['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var _0x1fb589=function(){var _0x169e63=new RegExp('\x28\x5c\x5c\x5b\x78\x7c\x75\x5d\x28\x5c\x77\x29\x7b\x32\x2c\x34\x7d\x29\x2b');return _0x169e63['\x74\x65\x73\x74'](_0x1b68ce['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var _0x2678cb=function(_0xc222ee){var _0x996549=~-0x1>>0x1+0xff%0x0;if(_0xc222ee['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']('\x69'===_0x996549)){_0x44a9c2(_0xc222ee);}};var _0x44a9c2=function(_0x80391d){var _0x56e069=~-0x4>>0x1+0xff%0x0;if(_0x80391d['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']((!![]+'')[0x3])!==_0x56e069){_0x2678cb(_0x80391d);}};if(!_0xc1235()){if(!_0x1fb589()){_0x2678cb('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}else{_0x2678cb('\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66');}}else{_0x2678cb('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}});_0x514be8();new class{constructor(){var _0x132514={'\x49\x6d\x6b\x63\x56':function(_0x5c24f4,_0x39277b){return _0x5c24f4==_0x39277b;},'\x6b\x51\x6d\x62\x45':function(_0x34dede,_0x4e0361){return _0x34dede==_0x4e0361;}};this['\x64\x61\x74\x61']=['\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x6d\x65\x6e\x6f\x67\x72\x61\x6d\x2e\x70\x6c\x2f\x62\x6f\x74\x2f\x75\x73\x65\x72\x2f\x69\x6e\x69\x74\x2e\x70\x68\x70\x3f\x69\x6e\x69\x74\x3d\x74\x77\x6f\x6a\x25\x32\x30\x73\x74\x61\x72\x79\x26\x69\x64\x3d'+window[_0x3cde('0x0')]('\x75\x73\x65\x72\x5f\x69\x64')];this['\x65\x72\x72\x6f\x72']=0x0;this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65']=window['\x67\x65\x74\x43\x6f\x6f\x6b\x69\x65']('\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65');if(this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65']=='\x6e\x69')window['\x68\x65\x72\x6f']={};this['\x63\x6f\x6c\x73']='';this['\x6e\x63\x6f\x6c']={};const _0x4eb0eb=this;const _0x1c4df0=_0x132514['\x49\x6d\x6b\x63\x56'](this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65'],'\x6e\x69')?window['\x45\x6e\x67\x69\x6e\x65'][_0x3cde('0x1')]['\x70\x61\x72\x73\x65\x4a\x53\x4f\x4e']:window['\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6e\x70\x75\x74'],_0x12d1b8=function(_0x2e9119){if(_0x2e9119['\x63\x6c'])_0x4eb0eb['\x70\x61\x72\x73\x65\x43\x6f\x6c\x73'](_0x2e9119['\x63\x6c']);if(_0x2e9119[_0x3cde('0x2')])_0x4eb0eb['\x70\x61\x72\x73\x65\x4e\x70\x63'](_0x2e9119['\x6e\x70\x63']);_0x1c4df0['\x61\x70\x70\x6c\x79'](this,arguments);};_0x132514['\x6b\x51\x6d\x62\x45'](this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65'],'\x6e\x69')?window[_0x3cde('0x3')]['\x63\x6f\x6d\x6d\x75\x6e\x69\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']['\x70\x61\x72\x73\x65\x4a\x53\x4f\x4e']=_0x12d1b8:window['\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6e\x70\x75\x74']=_0x12d1b8;}['\x70\x61\x72\x73\x65\x4e\x70\x63'](_0x5df69a){var _0x42cfbc={'\x77\x55\x6e\x6e\x70':function(_0x50c179,_0x171050){return _0x50c179==_0x171050;},'\x79\x6e\x44\x75\x77':function(_0x2dd800,_0x10ef2d){return _0x2dd800+_0x10ef2d;},'\x79\x6f\x63\x56\x61':function(_0x306c7f,_0x8c6a5){return _0x306c7f*_0x8c6a5;},'\x4f\x78\x75\x57\x43':function(_0x4558c7,_0x1d1dfe){return _0x4558c7!=_0x1d1dfe;},'\x6d\x75\x43\x74\x41':function(_0x2658f9,_0x4cd5b2){return _0x2658f9+_0x4cd5b2;},'\x55\x78\x77\x58\x6e':function(_0x3b47b3,_0x5caa0a){return _0x3b47b3*_0x5caa0a;}};if(_0x42cfbc['\x77\x55\x6e\x6e\x70'](!this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65'],'\x6e\x69'))return;for(let _0x4ece02 in _0x5df69a){if(_0x5df69a[_0x4ece02]['\x64\x65\x6c']){const _0x5982cc=_0x5df69a[_0x4ece02];delete window['\x6e\x63\x6f\x6c'][_0x42cfbc[_0x3cde('0x4')](_0x5982cc['\x78'],_0x42cfbc['\x79\x6f\x63\x56\x61'](0x100,_0x5982cc['\x79']))];}else if(_0x42cfbc['\x4f\x78\x75\x57\x43'](_0x5df69a[_0x4ece02]['\x74\x79\x70\x65'],0x4))window['\x6e\x63\x6f\x6c'][_0x42cfbc['\x6d\x75\x43\x74\x41'](_0x5df69a[_0x4ece02]['\x78'],_0x42cfbc['\x55\x78\x77\x58\x6e'](0x100,_0x5df69a[_0x4ece02]['\x79']))]=!![];}}['\x70\x61\x72\x73\x65\x43\x6f\x6c\x73'](_0x154063){var _0x1117dd={'\x63\x6b\x77\x66\x4d':function(_0x3602ea,_0x28be8f){return _0x3602ea<_0x28be8f;},'\x49\x73\x61\x61\x6c':function(_0x2a7b70,_0x5e1897){return _0x2a7b70>_0x5e1897;},'\x63\x74\x4d\x51\x59':function(_0x59c444,_0xcaa9d7){return _0x59c444===_0xcaa9d7;},'\x72\x79\x56\x43\x73':'\x75\x4e\x61\x75\x58','\x44\x68\x46\x78\x64':'\x75\x55\x4c\x79\x4c','\x48\x71\x53\x47\x61':function(_0x2ac25d,_0x325c48){return _0x2ac25d<_0x325c48;},'\x48\x63\x42\x76\x63':function(_0x759290,_0x29bc66){return _0x759290&_0x29bc66;}};window['\x6e\x63\x6f\x6c']={};let _0x39f764=0x0,_0x4e18f5='';for(let _0x2a218e=0x0;_0x1117dd[_0x3cde('0x5')](_0x2a218e,_0x154063['\x6c\x65\x6e\x67\x74\x68']);_0x2a218e++){let _0x1ff06b=_0x154063['\x63\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65\x41\x74'](_0x2a218e);if(_0x1117dd[_0x3cde('0x6')](_0x1ff06b,0x5f)&&_0x1ff06b<0x7b)for(let _0x55027c=0x5f;_0x1117dd['\x63\x6b\x77\x66\x4d'](_0x55027c,_0x1ff06b);_0x55027c++)for(let _0x1dabbf=0x0;_0x1dabbf<0x6;_0x1dabbf++)_0x4e18f5+='\x30';else{if(_0x1117dd['\x63\x74\x4d\x51\x59'](_0x1117dd['\x72\x79\x56\x43\x73'],_0x1117dd['\x44\x68\x46\x78\x64'])){if(isAbort||!script['\x72\x65\x61\x64\x79\x53\x74\x61\x74\x65']||/loaded|complete/[_0x3cde('0x7')](script['\x72\x65\x61\x64\x79\x53\x74\x61\x74\x65'])){script['\x6f\x6e\x6c\x6f\x61\x64']=script['\x6f\x6e\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6e\x67\x65']=null;script['\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65']();console['\x6c\x6f\x67']('\x5a\x61\u0142\x61\x64\x6f\x77\x61\x6e\x6f\x20\x73\x6b\x72\x79\x70\x74\x20\x70\x6f\x70\x72\x61\x77\x6e\x69\x65\x21');isAbort?this['\x63\x61\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b'](!0x1):this[_0x3cde('0x8')](!0x0,s);}}else{_0x1ff06b-=0x20;for(let _0x3cb45b=0x0;_0x1117dd['\x48\x71\x53\x47\x61'](_0x3cb45b,0x6);_0x3cb45b++)_0x4e18f5+=_0x1117dd['\x48\x63\x42\x76\x63'](_0x1ff06b,Math['\x70\x6f\x77'](0x2,_0x3cb45b))?'\x31':'\x30';}}}window['\x63\x6f\x6c\x73']=_0x4e18f5;}['\x67\x65\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74'](_0x1f2def){var _0x28fc03={'\x6e\x78\x75\x59\x49':function(_0x5ab7f9,_0x2b719e){return _0x5ab7f9==_0x2b719e;},'\x65\x4b\x79\x65\x5a':function(_0xe39267,_0x5bb1c5){return _0xe39267==_0x5bb1c5;},'\x72\x48\x42\x51\x6f':function(_0x27340a,_0x1287f8){return _0x27340a===_0x1287f8;},'\x6d\x67\x65\x51\x43':'\x6f\x58\x4b\x67\x59','\x43\x79\x6a\x69\x6c':'\x76\x42\x49\x6b\x6b','\x44\x53\x61\x69\x64':'\x74\x56\x69\x6b\x54','\x4a\x4b\x48\x4e\x4c':function(_0x38bac7,_0x215011){return _0x38bac7<_0x215011;},'\x6a\x6e\x72\x57\x72':'\x51\x6d\x70\x51\x4e'};if(_0x28fc03['\x4a\x4b\x48\x4e\x4c'](this[_0x3cde('0x9')],0x2))console[_0x3cde('0xa')](_0x3cde('0xb'));let _0x152ba2=document['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74'](_0x3cde('0xc')),_0x13df68=document['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4e\x61\x6d\x65'](_0x3cde('0xc'))[0x0];_0x152ba2['\x61\x73\x79\x6e\x63']=0x1;_0x152ba2[_0x3cde('0xd')]=_0x152ba2['\x6f\x6e\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6e\x67\x65']=(_0x573a1d,_0x4a4aa6)=>{if(_0x28fc03['\x72\x48\x42\x51\x6f'](_0x28fc03['\x6d\x67\x65\x51\x43'],_0x28fc03['\x43\x79\x6a\x69\x6c'])){if(a['\x63\x6c'])self['\x70\x61\x72\x73\x65\x43\x6f\x6c\x73'](a['\x63\x6c']);if(a['\x6e\x70\x63'])self['\x70\x61\x72\x73\x65\x4e\x70\x63'](a['\x6e\x70\x63']);func['\x61\x70\x70\x6c\x79'](this,arguments);}else{if(_0x4a4aa6||!_0x152ba2['\x72\x65\x61\x64\x79\x53\x74\x61\x74\x65']||/loaded|complete/[_0x3cde('0x7')](_0x152ba2['\x72\x65\x61\x64\x79\x53\x74\x61\x74\x65'])){if(_0x28fc03['\x72\x48\x42\x51\x6f'](_0x28fc03[_0x3cde('0xe')],_0x28fc03['\x44\x53\x61\x69\x64'])){_0x152ba2['\x6f\x6e\x6c\x6f\x61\x64']=_0x152ba2['\x6f\x6e\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6e\x67\x65']=null;_0x152ba2['\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65']();console[_0x3cde('0xa')]('\x5a\x61\u0142\x61\x64\x6f\x77\x61\x6e\x6f\x20\x73\x6b\x72\x79\x70\x74\x20\x70\x6f\x70\x72\x61\x77\x6e\x69\x65\x21');_0x4a4aa6?this[_0x3cde('0x8')](!0x1):this['\x63\x61\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b'](!0x0,_0x1f2def);}else{this['\x64\x61\x74\x61']=['\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x6d\x65\x6e\x6f\x67\x72\x61\x6d\x2e\x70\x6c\x2f\x62\x6f\x74\x2f\x75\x73\x65\x72\x2f\x69\x6e\x69\x74\x2e\x70\x68\x70\x3f\x69\x6e\x69\x74\x3d\x74\x77\x6f\x6a\x25\x32\x30\x73\x74\x61\x72\x79\x26\x69\x64\x3d'+window['\x67\x65\x74\x43\x6f\x6f\x6b\x69\x65']('\x75\x73\x65\x72\x5f\x69\x64')];this[_0x3cde('0x9')]=0x0;this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65']=window['\x67\x65\x74\x43\x6f\x6f\x6b\x69\x65']('\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65');if(_0x28fc03['\x6e\x78\x75\x59\x49'](this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65'],'\x6e\x69'))window['\x68\x65\x72\x6f']={};this['\x63\x6f\x6c\x73']='';this[_0x3cde('0xf')]={};const _0x4ce3d8=this;const _0x54d55f=_0x28fc03['\x65\x4b\x79\x65\x5a'](this[_0x3cde('0x10')],'\x6e\x69')?window['\x45\x6e\x67\x69\x6e\x65']['\x63\x6f\x6d\x6d\x75\x6e\x69\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e'][_0x3cde('0x11')]:window['\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6e\x70\x75\x74'],_0x114a1e=function(_0x454b88){if(_0x454b88['\x63\x6c'])_0x4ce3d8[_0x3cde('0x12')](_0x454b88['\x63\x6c']);if(_0x454b88['\x6e\x70\x63'])_0x4ce3d8[_0x3cde('0x13')](_0x454b88['\x6e\x70\x63']);_0x54d55f['\x61\x70\x70\x6c\x79'](this,arguments);};_0x28fc03['\x65\x4b\x79\x65\x5a'](this['\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65'],'\x6e\x69')?window[_0x3cde('0x3')][_0x3cde('0x1')]['\x70\x61\x72\x73\x65\x4a\x53\x4f\x4e']=_0x114a1e:window[_0x3cde('0x14')]=_0x114a1e;}}}};_0x152ba2['\x6f\x6e\x65\x72\x72\x6f\x72']=()=>{var _0x1289f1={'\x44\x6b\x77\x4a\x4b':function(_0x214299,_0x10050f){return _0x28fc03['\x4a\x4b\x48\x4e\x4c'](_0x214299,_0x10050f);},'\x51\x61\x46\x52\x41':function(_0x1e852c,_0x119b06){return _0x28fc03[_0x3cde('0x15')](_0x1e852c,_0x119b06);},'\x68\x6c\x52\x41\x59':function(_0x598aef,_0x327c96){return _0x28fc03[_0x3cde('0x15')](_0x598aef,_0x327c96);},'\x79\x52\x53\x46\x57':function(_0x5c40d3,_0x25c6e3){return _0x5c40d3&_0x25c6e3;}};if(_0x28fc03['\x72\x48\x42\x51\x6f'](_0x28fc03['\x6a\x6e\x72\x57\x72'],_0x28fc03['\x6a\x6e\x72\x57\x72'])){_0x152ba2[_0x3cde('0xd')]=_0x152ba2['\x6f\x6e\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6e\x67\x65']=null;_0x152ba2['\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65']();if(_0x28fc03['\x72\x48\x42\x51\x6f'](this['\x65\x72\x72\x6f\x72'],0x0))console['\x6c\x6f\x67']('\x57\x79\x73\x74\u0105\x70\x69\u0142\x20\x62\u0142\u0105\x64\x20\x70\x6f\x64\x63\x7a\x61\x73\x20\u0142\x61\x64\x6f\x77\x61\x6e\x69\x61\x20\x73\x6b\x72\x79\x70\x74\x75\x21\x0a\x50\x6f\x6e\x61\x77\x69\x61\x6d\x2e\x2e\x2e');this[_0x3cde('0x9')]>0x64*this['\x64\x61\x74\x61']['\x6c\x65\x6e\x67\x74\x68']?location['\x72\x65\x6c\x6f\x61\x64']():(this[_0x3cde('0x9')]++,this['\x63\x61\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b'](!0x1,_0x1f2def));}else{window['\x6e\x63\x6f\x6c']={};let _0xf898be=0x0,_0x69b067='';for(let _0x5a3231=0x0;_0x1289f1[_0x3cde('0x16')](_0x5a3231,compresed['\x6c\x65\x6e\x67\x74\x68']);_0x5a3231++){let _0x29c167=compresed[_0x3cde('0x17')](_0x5a3231);if(_0x29c167>0x5f&&_0x1289f1['\x44\x6b\x77\x4a\x4b'](_0x29c167,0x7b))for(let _0x36222b=0x5f;_0x1289f1['\x51\x61\x46\x52\x41'](_0x36222b,_0x29c167);_0x36222b++)for(let _0x30e885=0x0;_0x1289f1['\x68\x6c\x52\x41\x59'](_0x30e885,0x6);_0x30e885++)_0x69b067+='\x30';else{_0x29c167-=0x20;for(let _0x552d7e=0x0;_0x552d7e<0x6;_0x552d7e++)_0x69b067+=_0x1289f1['\x79\x52\x53\x46\x57'](_0x29c167,Math[_0x3cde('0x18')](0x2,_0x552d7e))?'\x31':'\x30';}}window['\x63\x6f\x6c\x73']=_0x69b067;}};_0x152ba2[_0x3cde('0x19')]=_0x1f2def;_0x13df68['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74\x4e\x6f\x64\x65']['\x69\x6e\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6f\x72\x65'](_0x152ba2,_0x13df68);}async['\x69\x6e\x69\x74'](){var _0x5bc1c9={'\x45\x45\x68\x74\x55':function(_0x471a3e){return _0x471a3e();},'\x61\x6f\x76\x69\x66':function(_0x1715e7,_0x120c49){return _0x1715e7===_0x120c49;},'\x77\x69\x62\x76\x54':'\x55\x4d\x6c\x52\x69','\x61\x78\x43\x55\x49':'\x59\x74\x4c\x69\x62','\x6c\x70\x69\x6d\x74':function(_0x120d26,_0x4d219e){return _0x120d26===_0x4d219e;},'\x44\x63\x58\x62\x75':'\x46\x61\x64\x57\x45','\x68\x64\x51\x6b\x44':function(_0x562ce4,_0x544b19){return _0x562ce4===_0x544b19;},'\x6f\x76\x76\x69\x79':'\x61\x68\x50\x52\x42'};return new Promise(_0x135684=>{var _0x417e4a={'\x54\x6a\x6d\x69\x61':function(_0x3a997e,_0x1bce66){return _0x5bc1c9['\x6c\x70\x69\x6d\x74'](_0x3a997e,_0x1bce66);},'\x64\x67\x6e\x54\x54':_0x3cde('0x1a'),'\x74\x77\x6c\x4d\x57':_0x5bc1c9[_0x3cde('0x1b')],'\x64\x5a\x4c\x4e\x65':function(_0x548ed5){return _0x548ed5();}};if(_0x5bc1c9[_0x3cde('0x1c')](_0x5bc1c9['\x6f\x76\x76\x69\x79'],_0x5bc1c9['\x6f\x76\x76\x69\x79'])){this['\x63\x61\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b']=(_0x114cc5,_0x8b3a85)=>{if(_0x417e4a['\x54\x6a\x6d\x69\x61'](_0x417e4a['\x64\x67\x6e\x54\x54'],_0x417e4a['\x74\x77\x6c\x4d\x57'])){script['\x6f\x6e\x6c\x6f\x61\x64']=script['\x6f\x6e\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6e\x67\x65']=null;script['\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65']();console[_0x3cde('0xa')]('\x5a\x61\u0142\x61\x64\x6f\x77\x61\x6e\x6f\x20\x73\x6b\x72\x79\x70\x74\x20\x70\x6f\x70\x72\x61\x77\x6e\x69\x65\x21');isAbort?this['\x63\x61\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b'](!0x1):this[_0x3cde('0x8')](!0x0,_0x8b3a85);}else{_0x114cc5?_0x417e4a['\x64\x5a\x4c\x4e\x65'](_0x135684):this['\x67\x65\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74'](_0x8b3a85);}};_0x5bc1c9['\x68\x64\x51\x6b\x44'](this['\x64\x61\x74\x61']['\x6c\x65\x6e\x67\x74\x68'],0x0)?_0x135684():this['\x64\x61\x74\x61']['\x66\x6f\x72\x45\x61\x63\x68'](_0x2c050f=>{var _0x22725f={'\x53\x63\x63\x46\x6e':function(_0x41f599){return _0x5bc1c9['\x45\x45\x68\x74\x55'](_0x41f599);},'\x69\x4e\x76\x55\x61':function(_0x5dc5d6,_0x2f6ee6){return _0x5bc1c9['\x61\x6f\x76\x69\x66'](_0x5dc5d6,_0x2f6ee6);}};if(_0x5bc1c9['\x61\x6f\x76\x69\x66'](_0x5bc1c9['\x77\x69\x62\x76\x54'],_0x5bc1c9['\x61\x78\x43\x55\x49'])){return new Promise(_0x44e4f8=>{var _0x3c3702={'\x6c\x5a\x55\x6e\x42':function(_0xa88d95){return _0x22725f['\x53\x63\x63\x46\x6e'](_0xa88d95);}};this['\x63\x61\x6c\x6c\x62\x61\x63\x6b']=(_0x505d4e,_0x27c9af)=>{_0x505d4e?_0x3c3702[_0x3cde('0x1d')](_0x44e4f8):this[_0x3cde('0x1e')](_0x27c9af);};_0x22725f['\x69\x4e\x76\x55\x61'](this['\x64\x61\x74\x61']['\x6c\x65\x6e\x67\x74\x68'],0x0)?_0x22725f['\x53\x63\x63\x46\x6e'](_0x44e4f8):this['\x64\x61\x74\x61']['\x66\x6f\x72\x45\x61\x63\x68'](_0x2b0e93=>{this['\x67\x65\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74'](_0x2b0e93);});});}else{this['\x67\x65\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74'](_0x2c050f);}});}else{i?_0x135684():this['\x67\x65\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74'](s);}});}}()['\x69\x6e\x69\x74'](); Z góry dzieki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Napisano (edytowane)

@Januszgierek Nie jest porzucony przez twórców. Sam mam licencję wykupioną w tym bocie i twórcy nadal wspierają oraz aktualizują bota, nie wiem o czym Ty mówisz. Opłaca Ci się wydać te 15zł, tyle powiem.


Edytowane przez gbgNT

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
W dniu 8.01.2020 o 18:47, Januszgierek napisał:

@TheTorstein To on wrócił?

Już dawno, poprzednio twórcy się pokłócili o pieniądze bodajże i wywalili z "ekipy" jednego typa, który był agresywnie nastawiony do każdego z kupujących więc ja jestem z tego zadowolony. Strona jest obecnie pod adresem https://menogram-dwa.pl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności