Skocz do zawartości

aim.cfg by req


req12
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS:GO lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

Witam , założyłem temat z powodu dużej ilości osób interesujących się aim.cfg posiadam takie ustawienia. Ale pamiętajcie że z tym configiem nie będziecie bili cały czas w głowę , pomaga tam w jakiś sposób celować w głowę ... nie mam pewności czy działa to na steam ponieważ sprzedałem moje konto ...

 

cript created by Req
//=====================================================================
==================
//Vecs =
//=====================================================================
==================
//AK
alias ak "avadd 0 21.51 3.11 -2.6"
alias ak1 "avadd 1 25.52 5.94 3.13"
alias ak2 "avadd 2 15.12 4.31 3.53"
alias ak3 "avadd 3 21.5 6.8 2.0"
alias ak4324 "avclear;ak;ak1;ak2;ak3;height_correction 1;nospread 2;recoil 1.710201"

//Ak
alias f "avadd 0 21.11 8.2 2.1"
alias fa "avadd 1 26.4 2.15 2.0"
alias far "avadd 2 12 8 2"
alias ak3 "avadd 3 21.5 6.8 2.0"
alias fart "avclear;f;fa;ak3;far;height_correction 0"


//AK
alias ak "avadd 0 21.41 5.2 1.8"
alias ak1 "avadd 1 25.4 5.7 2.8"
alias ak2 "avadd 2 13.72 3.8 2.91"
alias ak3 "avadd 3 21.5 6.8 2.0"
alias ak1 "avclear;ak;ak1;ak2;ak3;height_correction 1;nospread 2;recoil 1.710201"

//4K
alias ak "avadd 0 19.81 8.9 2.4"
alias ak1 "avadd 1 24.3 4.2 2.1"
alias ak2 "avadd 2 15.12 5.8 2.91"
alias ak3 "avadd 3 19.631 6.281 2.183"
alias ak3 "avadd 3 21.5 6.8 2.0" 
alias akvec11 "avclear;ak;ak1;ak2;ak3;height_correction 0;nospread 2;recoil 1.74;txt $(-)!7 Ak Incorperated!!!!;#say $(-)!7 Ak Incorperated."

//Yuckfou OWNAGE COLT
alias Crack26 "avclear;avadd 0 23.8 5.7 2.5;avadd 0 22.5 4.4 1.3;avadd 0 24.4 6.5 3.5;avadd 1 26.179 3.051 5.12;avadd 2 14.786 6.232 2.985;recoil 1.53;avadd 0 20.189 6.83 2.624;avadd 3 21.845 4.534 2;height_correction 0;recoil 1.67;txt yuck colt"

alias 1SHOT "avclear;gsaim 1;avadd 0 21.3 5.26 1.487;avadd 1 25.5 7.5 4.5;avadd 1 26.4 8.3 5.3;avadd 1 28.6 4.4 1.3;avadd 2 13.5 6.5 3.64;avadd 3 21 8.4 2.68;recoil 0.08;#say -=::[JAPS]PurpleHaze::=- [Deagle 1 $hot] -=::Loaded::=-"


//PureLuck 1337 deagle
alias pldeagle1 "avadd 0 20.6914142857 6.528 1.73485714285;avadd 0 21.044412 6.4883 1.73485"
alias pldeagle2 "avadd 1 24.8714 4.228 1.71371428571;avadd 1 25.02661 3.928 1.7137"
alias pldeagle3 "avadd 2 12.664308 5.868708 2.577548;avadd 2 12.8454 5.6867 2.577"
alias pldeagle4 "avadd 3 20.928825 7.97384 1.07938;avadd 3 31.1113 7.5334 1.0799"
alias pldeagle5 "recoil 0.021;txt Luck 1 ShoTz Deagle"
alias pldgl44 "avclear;pldeagle1;pldeagle2;pldeagle3;pldeagle4;pldeagle5" 

alias p90vec "avclear;p903;p904;p905;p906;recoil 1.8;txt u)v|2eaL p90"
alias p903 "avadd 0 22.84 7.002 3.68"
alias p904 "avadd 1 26.72 5.03 4.09"
alias p905 "avadd 2 14.63 6.73 3.89"
alias p906 "avadd 3 22.84 7.002 3.68"

alias colt-numbers "avadd 0 20.5995 6.908 2.587;avadd 1 24.34 5.25 3.22;avadd 2 11.2433 6.8454 2.59;avadd 3 19.67 7.21 .499"
alias coltsetup "recoil 1.63;height_correction 0;#ex_interp .03"
alias coltVEC34 "avclear0;avclear1;avclear2;colt-numbers;coltsetup"

alias colt-numbers "avadd 0 20.6 6.91 2.587;avadd 1 24.36 5.27 3.22;avadd 2 11.26 6.85 2.59;avadd 3 19.67 7.21 .499"
alias coltsetup "recoil 1.63;height_correction 0;#ex_interp .03"
alias colt "avclear0;avclear1;avclear2;colt-numbers;coltsetup"


//S!g
alias sig-number1 "avadd 0 20.13 4.43 2.14;avadd 3 18.34 6.31 1.47;avadd 1 24.43.4.43.2.35;avadd 2 13.43 3.43 3.45"
alias sig-shit "avclear;recoil 1.75;sig-number1"

//HYdros Colt
alias Alpha "avadd 0 19 4.23 2.1"
alias Beta "avadd 1 24 6.63 2.4"
alias Gamma "avadd 2 15 6.2 2.2"
alias Delta "avadd 3 19 4.23 1.8"
alias Epsilon-Setup "avclear;Alpha;Beta;Gamma;Delta;gsaim 1;height_correction 0;nospread 1;recoil 1.67"
alias CRACK2 "avclear;Epsilon-Setup"


alias 1 "avadd 0 21 7 2.7"
alias 2 "avadd 1 27 4 2.3"
alias 3 "avadd 2 14 7 3.4"
alias 4 "avadd 3 21 8 2"
alias BVecOp "gsaim 1;recoil 0.027;height_correction;shake_bonus 0;targetmode 0;nospread 2;dwall 1"
alias Burnlove2 "avclear;1;2;3;4"

deagy
alias deagy0 "avadd 0 21.81 7.351 2.28"
alias deagy1 "avadd 1 26.85 5.36 2.16"
alias deagy2 "avadd 2 13.90 7.57 2.73"
alias deagy5 "avadd 3 21.2 8.4 1.8" 
alias deagy3 "recoil 1.67"
alias deagy4 "avclear;deagy0;deagy1;deagy2;deagy3;deagy5"

alias deagle0 "avadd 0 20.82 7.53 2.04" 
alias deagle1 "avadd 1 26.1 4.2 2.49" 
alias deagle2 "avadd 2 15.31 7.52 2.36" 
alias deagle3 "avadd 3 21.2 8.4 1.8" 
alias pistolvec "avclear;deagle0;deagle1;deagle2;deagle3;recoil 0.085;height_correction 0" 

// Deagle
alias pist1 "avadd 0 20.82 7.53 2.04"
alias pist2 "avadd 1 26.1 4.2 2.49" 
alias pist3 "avadd 2 15.31 7.52 2.36" 
alias pistsetup "recoil 0.015;pred 0"
alias deaglevec "avclear;pist1;pist2;pist3;;pistsetup;txt Deagle;height_correction 4"
alias pistolvec "deaglevec"


//Deagle
alias cripset "avadd 0 22.4 5.87 1.09" 
alias bloods "avadd 1 26.6 5.7 3.2" 
alias gangsta "avadd 2 9.12 6.12 3.431" 
alias respect "avadd 3 21 8 3.4" 
alias setup "avclear;cripset;bloods;gangsta;respect;txt -=[ DEAGLE v.o1 TEST ]|:=-" 
alias setup2 "#ex_interp 0.03;#cl_cmdrate 15332;wallsensitivity 2;height_correction 0;#cl_updaterate 15332;recoil 0.2" 
alias deaglevec "setup;setup2" 

//Fam4S Tweaked By [JAPS]HYDro
alias o "avadd 0 19.8 8.65 1.79863"
alias osho "avadd 1 23.9542 1.8265 -.74942"
alias osho1 "avadd 2 18.72351 8.65 1.67"
alias HYDro "avadd 3 21.2 8.6 1.68" 
alias oshofo "avclear;o;osho;osho1;hydro;recoil 1.32;gsaim 1"

//sig
alias sig-numbers2 "avadd 0 22.218 6.789 2.6732;avadd 1 25.212 5.67136 3.228;avadd 1 11.9175 6.687 3.256;avadd 3 21.61 7.21 2.348"
alias sigvec2 "avclear;sig-numbers2"

//scout
alias scout-numbers2 "avadd 0 21.04 7.59 2.1;avadd 1 26.3 6 3.2;avadd 2 12.04 7.59 2.4;avadd 3 21.04 7.49 2"
alias scoutvec2 "avclear;scout-numbers2"


//Deagle
alias Sshot1 "avadd 0 18.98 12.54 1;avadd 1 26.89 8.3 3.7;avadd 2 13 12 1;avadd 3 20 9 1"
alias SuperShot "avclear;gsaim 1;Sshot1;recoil 0.14;aim 1;lock 1;height_correction 0"


//ump
alias ump-numbers2 "avadd 0 21.044 7.61 2.21;avadd 1 26.00019 5.98 3.304;avadd 2 12.944 7.11 2.31;avadd 3 21.04 7.61 2.21"
alias umpvec2 "avclear;ump-numbers2"
alias redall "avclear;vecswitch 0;avadd 0 19.89 9 1.4;avadd 1 25.2 5.9 3;avadd 2 10.3 9 2.0;avadd 3 17.3 7 1.4;recoilswitch 1;txt Era Of The Last Shot v1"
//Avclears
alias avclear "avclear0;avclear1;avclear2;avclear3"
//=====================================================================
==================
//Vec-Switch Settings =
//=====================================================================
==================
alias vec_usp "deaglevec;recoilSw_usp;txt -:- [ UsP ] -:-" 
alias vec_glock18 "deaglevec;recoilSw_glock18;txt :)X(: Glock :)X(:" 
alias vec_deagle "deagy4;txt New And Inprooved Deagle"
alias vec_p228 "deaglevec;recoilSw_p228;txt :)X(: p228 :)X(:" 
alias vec_elite "deaglevec;recoilSw_elite;txt :)X(: Elite :)X(:" 
alias vec_fiveseven "deaglevec;recoilSw_fiveseven;txt :)X(: FiveSeven :)X(:" 
alias vec_xm1014 "redall;recoilSw_xm1014;txt :)X(: Auto Shotty :)X(:" 
alias vec_m3 "redall;recoilSw_m3;txt :)X(: Pump Shotty ] -:-"
alias vec_mp5 "redall;recoilSw_mp5;txt :)X(: Mp5 :)X(:" 
alias vec_tmp "redall;recoilSw_tmp;txt :)X(: TmP :)X(:" 
alias vec_p90 "p90vec;recoilSw_p90;txt [|]p90 oWNAGE[|]" 
alias vec_mac10 "redall;recoilSw_mac10;txt :)X(: mac10 :)X(:" 
alias vec_ump45 "redall;recoilSw_ump45;txt :)X(: ump45 :)X(:" 
alias vec_ak47 "fart;recoilSw_ak47;txt PrivatE Ak Vec" 
alias vec_sg552 "sig-shit;recoilSw_sg552;txt :)X(: Sig :)X(:" 
alias vec_m4a1 "coltVEC34;recoilSw_m4a1;txt Getting Owned?" 
alias vec_FamaS "redall;recoilSw_FamaS;txt FamaS" 
alias vec_aug "redall;;recoilSw_aug;txt :)X(: AuG :)X(:" 
alias vec_m249 "redall;recoilSw_m249;txt :)X(: PaRa :)X(:" 
alias vec_scout "redall;;recoilSw_scout;txt :)X(: Scout headz :)X(:"
alias vec_awp "redall;recoilSw_awp;txt :)X(: Awp :)X(:" 
alias vec_g3sg1 "redall;recoilSw_g3sg1;txt :)X(: g3 :)X(:" 
alias vec_sg550 "redall;recoilSw_sg550;txt :)X(: sg550:)X(:" 
alias vec_tactical "redall;recoilSw_tactical;txt :)X(: Shield :)X(:"
alias vec_knife "pistolvec2;recoilSw_m4a1;#ex_interp 0.03;height_correction 0;aswitch1;aswitchr1" 
alias vec_flashbang "redall;txt Nades Flash NAde" 
alias vec_hegrenade "redall;txt NAdes HE Nades"
alias vec_smokegrenade "redall;txt Nades SMoke Nades" 
alias vec_c4 "redall:txt C4 PLant bitch"
alias vec_ "redall;txt Other Gun Negro By HYDro"
//=====================================================================
==================
//Recoil Changer = 
//=====================================================================
==================
alias recoilSw_usp "recoil 0.27" 
alias recoilSw_glock18 "recoil 0.25" 
alias recoilSw_deagle "recoil 0.16" 
alias recoilSw_p228 "recoil 0.37" 
alias recoilSw_elite "recoil 0.39" 
alias recoilSw_fiveseven "recoil 0.42" 
alias recoilSw_xm1014 "recoil 1.8" 
alias recoilSw_m3 "recoil 1.83" 
alias recoilSw_mp5 "recoil 1.6892" 
alias recoilSw_FamaS "recoil 1.32" 
alias recoilSw_tmp "recoil 1.66" 
alias recoilSw_p90 "recoil 1.709" 
alias recoilSw_mac10 "recoil 1.71" 
alias recoilSw_ump45 "recoil 1.72" 
alias recoilSw_ak47 "recoil 1.710201" 
alias recoilSw_sg552 "recoil 1.739" 
alias recoilSw_m4a1 "recoil 1.62" 
alias recoilSw_aug "recoil 1.718" 
alias recoilSw_scout "recoil 1.7"
alias recoilSw_awp "recoil 1.77" 
alias recoilSw_g3sg1 "recoil 0.018" 
alias recoilSw_sg550 "recoil 0.027" 
alias recoilSw_m249 "recoil 1.82" 
alias recoilSw_knife "recoil 0.282" 
alias recoilSw_flashbang "recoil 1.282" 
alias recoilSw_hegrenade "recoil 1.282" 
alias recoilSw_smokegrenade "recoil 1.282" 
alias recoilSw_c4 "recoil 0.0"
alias recoilSw_tactical "recoil 0.282"
alias recoilSw_ "recoil 0.302"

// Ak47 Power
alias w13 "wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait"
alias w16 "wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait"
alias w18 "wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait"
alias airon "air fire; w18; air mode; w16; air one; w13; air on"
alias airroff "air fire; w18; air mode; w16; air one; w13; air of"
alias +antir2 "+lookdown; +attack2"
alias -antir2 "-attack2; -lookdown"
alias +antir "+lookdown; +attack"
alias -antir "-attack; -lookdown"
alias cole2 "coleon2"
alias coleon2 "bind mouse2 +antir2; airon; alias cole coleoff2"
alias coleoff2 "unbind mouse2; bind mouse2 +attack2; airoff; alias cole coleon2"
alias cole "coleon"
alias coleon "bind mouse1 +antir; airon; alias cole coleoff"
alias coleoff "unbind mouse1; bind mouse1 +attack; airoff; alias cole coleon"
alias s0 "aircole 0 358.493 -3.11 1.3; "+ak" +attack; wait; +attack2; wait; accrue_chance; 30.26; 31.26; "-ak" -attack; wait; -attack2; wait; +attack2;wait;-attack2"
alias s1 "aircole 1 435.518 -5.94 3.8; "+ak" +attack; wait; +attack2; wait; accrue_chance; 31.26; 32.26; "-ak" -attack; wait; -attack2; wait; +attack2;wait;-attack2"
alias s2 "aircole 2 525.423 -4.31 5.8; "+ak" +attack; wait; +attack2; wait; accrue_chance; 32.26; 33.26; "-ak" -attack; wait; -attack2; wait; +attack2;wait;-attack2"
alias s3 "aircole 3 612.533 -0.82 9.99; "+ak" +attack; wait; +attack2; wait; accrue_chance; 33.26; 34.26; "-ak" -attack; wait; -attack2; wait; +attack2;wait;-attack2"
alias s4 "aircole s0; s1; s2; s3; s4; "+ak" +attack; wait; +attack2; wait; accrue_max; 88.26; -30.26; s0; "-ak" -attack; wait; -attack2; wait; +attack2;wait;-attack2"
alias s0;s1;s2;s3;s4; PL_ak47 "aircole 7.101010110"
alias sX "PL_allwep "aircoleoff 0.000000000;-0.000000000"
alias w2 "wait; wait"
alias w3 "wait; wait; wait"
alias w4 "w2; w2"
alias w5 "w2; w2; wait"
alias w10 "w5; w5"
alias w14 "w5; w5; w4"
alias w18 "w10; w4; wait; wait; wait; wait"
alias w20 "w10; w5; w5"
alias w28 "w10; w10; w5; wait; wait; wait"
alias coil "shoot_wall; -attack; wait; -attack; unbind mouse1; w28; bind mouse1 "+attack" 3 0.11 4.192 6.1482"
alias coil1 "shoot_wall; -attack; wait; -attack; unbind mouse1; w20; bind mouse1 "+attack" 4 0.23 5.276 7.2741"
alias coil2 "shoot_wall; -attack; wait; -attack; unbind mouse1; w18; bind mouse1 "+attack" 5 0.31 6.462 8.4317"
alias coil3 "shoot_wall; -attack; wait; -attack; unbind mouse1; w14; bind mouse1 "+attack" 6 0.39 7.752 9.8271"
alias coilfinish "shoot_wall; -attack; wait; -attack; unbind mouse1; w4; bind mouse1 "+attack" 7 0.58 8.845 -0.0001"
alias back "alias scoleaim_ak47 "scolaim1;aircole;PL_ak47"
alias scoleaim_ak47 "scolaim1;aircole;PL_ak47;0;1;0"
alias exec recoil.cfg
//Anti recoil script created by na[m]e
/Basic aliases
cl_pitchspeed 2 //no recoil value or intensity of counter-act
bind mouse1 "+attack"
bind v "on" //default key

//recoil aliases"
alias on "bind mouse1 +rshoot; bind v off; echoon; echo -anti-recoil mode-; echooff"
alias off "bind mouse1 +attack; bind v on; echoon; echo -normal mode-; echooff"

//RShoot aliases"
alias +rshoot "+attack; +lookdown; echoon; echo norefresh FPS_max 100; echooff"
alias -rshoot "-attack; -lookdown; echoon; echo norefresh FPS_max 100; echooff"

alias echoon "developer 1"
alias echooff "developer 0"
echo =================================
echo "recoil Loaded 100%"
echo "To on/off recoil use "v" button"
echo "    bY:  reeeeeq !

 

proszę o komętarz ... i pomoc w udoskonaleniu ustawień.[/code]

jak zabiÄ kogoĹ kto zna kaĹźdy twĂłj ruch. ?

Odnośnik do komentarza

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności