Skocz do zawartości
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS:GO lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

Może ten styknie, dawno na nim nie grałem 

 [legit]
key=1
fov=1.190000
smooth=1.000000
rcsamount=1.000000
randomamount=2.500000
enabled=true
hitscan=3
mouseevent=false
fovsmg=3.180000
smoothsmg=47.840000
rcsamountsmg=100.000000
randomamountsmg=2.400000
fovrifle=3.180000
smoothrifle=51.639999
rcsamountrifle=100.000000
randomamountrifle=2.500000
fovsniper=2.490000
smoothsniper=1.000000
rcsamountsniper=0.000000
randomamountsniper=0.000000
fovother=1.950000
smoothother=50.500000
rcsamountother=100.000000
randomamountother=2.600000
weaponcfg=true
legitonkey=true
alwaysrcs=true
autopistol=false
trigonkey=false
hitscansmg=3
hitscanrifle=3
hitscansniper=3
hitscanother=3
onkey=true
[rage]
fov=360
hitscan=2
multipoint=2
antiaim=true
hitchanceamount=0.000000
enabled=false
onkey=true
hitchance=49
bodyaim=false
autoscope=false
resolver=false
silent=true
key=0
targetting=0
hitbox=0
multipoint_type=0
antiaim_x=1
antiaim_y=5
antiaim_real_type=0
antiaim_real_direction=0
antiaim_fake_type=0
antiaim_fake_direction=0
antiaim_pitch_type=0
resolver_key=0
min_dmg=11.800000
multipoint_scale=0.780000
antiaim_real_add=0.000000
antiaim_real_range=20.000000
antiaim_real_speed=10.000000
antiaim_fake_add=0.000000
antiaim_fake_range=20.000000
antiaim_fake_speed=10.000000
antiaim_pitch_value=0.000000
always_on=false
ignore_team=true
auto_scope=true
antiaim_custom=false
resolver_override=false
antiaim_manual_back=0
antiaim_manual_left=0
antiaim_manual_right=0
antiaim_manual=false
antiaim_frozen=false
antiaim_knife=false
[trigger]
key=0
delay=169
enabled=false
smokecheck=true
onkey=false
[esp]
fov=100
vfov=90
enabled=true
box=false
info=false
health=false
radar=false
skeleton=false
worldesp=false
bomb=true
ammo=true
tracer=false
headdot=false
hands=0
bfov=false
bvfov=true
novisrecoil=false
fobv=false
vfovb=true
glow=false
dlights=false
grenades=true
font_style=2
box_style=0
health_bar=1
armor=3
glow_alpha=55
barrel_length=982
head_pos_size=3
font_style_world=1
world_style=1
chams_arms_style=0
chams_arms_style_xqz=0
chams_weapons_style=0
viewmodelfov=92
thirdperson_distance=25
flash_alpha=100
crosshair_type=0
alpha_props_value=0.750000
enabled_players=true
ignore_team=true
visible_only=false
name=true
weapon=true
health_text=true
health_based_color=false
armor_info=true
reloading_info=true
bomb_info=true
money_info=false
barrel=false
head_pos=false
enabled_world=true
world_weapons=true
world_box=0
world_nades=true
world_bomb=true
world_defuser=true
chams_players=true
chams_players_xqz=false
chams_players_flat=false
chams_players_outline=false
chams_players_unoccluded=false
chams_arms=true
chams_weapons=true
fov_enabled=true
viewmodelfov_enabled=true
thirdperson=false
remove_flash=false
remove_smoke=false
remove_scope=false
remove_recoil=false
remove_postprocess=true
hitmarker=true
spec_list=true
crosshair=false
nade_pred=true
beams=false
nightmode=false
alpha_props=false
sky_colored=false
material_fullbright=false
material_gray=false
material_lowquality=false
world_box_style=0
thirdperson_key=0
dlights_radius=0
snaplines=false
elights=false
chams_players_xd=false
fake_ghost=false
world_nades_box=0
box_outline=false
world_bomb_box=false
world_defuser_box=false
text_colored=true
hitmarker_size=3
beams_thickness=5.000000
hitmarker_damage=true
hitmarker_sound=false
[misc]
targets=0
mode=0
bhop=true
autostrafe=0
autoaccept=true
spectators=true
nadepred=true
noflash=false
edgejumpkey=0
noscope=false
nightmode=false
thirdperson=false
edgejump=false
watermark=true
crosshair=0
showranks=true
snipercrosshair=true
auto_strafe=0
edge_jump_key=0
airstuck_key=0
auto_jump=true
edge_jump=false
airstuck=false
auto_accept=true
show_ranks=true
enabled_knife=false
enable_inventory=true
fakelag_amount=0
duck_midair=false
fakelag=false
[knife]
knife=5
knifeskin=2
knifeseed=0
knifewear=0.000000
[gloves]
glove=1
gloveskin=1
[skins]
weap=1
ak47=0
aug=0
awp=0
bizon=0
cz75=0
deagle=0
elite=0
famas=0
fiveseven=0
g3sg1=0
galilar=0
glock=0
m249=0
m4a1=10
m4a1s=0
mac10=0
mag7=0
mp7=0
mp9=0
negev=0
nova=0
p2000=0
p250=0
p90=0
revolver=0
sawedoff=0
scar20=0
sg556=0
ssg08=0
tec9=0
ump=0
usp=0
xm1014=0
ak47s=0
augs=0
awps=0
bizons=0
cz75s=0
deagles=0
elites=0
famass=0
fivesevens=0
g3sg1s=0
galilars=0
glocks=0
m249s=0
m4a1ss=0
m4a1sss=0
mac10s=0
mag7s=0
mp7s=0
mp9s=0
negevs=0
novas=0
p2000s=0
p250s=0
p90s=0
revolvers=0
sawedoffs=0
scar20s=0
sg556s=0
ssg08s=0
tec9s=0
umps=0
usps=0
xm1014s=0
ak47w=0.000000
augw=0.000000
awpw=0.000000
bizonw=0.000000
cz75w=0.000000
deaglew=0.000000
elitew=0.000000
famasw=0.000000
fivesevenw=0.000000
g3sg1w=0.000000
galilarw=0.000000
glockw=0.000000
m249w=0.000000
m4a1w=0.000000
m4a1sw=0.000000
mac10w=0.000000
mag7w=0.000000
mp7w=0.000000
mp9w=0.000000
negevw=0.000000
novaw=0.000000
p2000w=0.000000
p250w=0.000000
p90w=0.000000
revolverw=0.000000
sawedoffw=0.000000
scar20w=0.000000
sg556w=0.000000
ssg08w=0.000000
tec9w=0.000000
umpw=0.000000
uspw=0.000000
xm1014w=0.000000
knife_type=8
knife_skin=2
knife_seed=15
knife_quality=3
glove_type=0
glove_skin=0
ak47_seed=0
aug_seed=0
awp_seed=0
bizon_seed=0
cz75_seed=0
deagle_seed=0
elite_seed=0
famas_seed=0
fiveseven_seed=0
g3sg1_seed=0
galilar_seed=0
glock_seed=0
m249_seed=0
m4a1s_seed=0
m4a4=0
m4a4_seed=0
mac10_seed=0
mag7_seed=0
mp7_seed=0
mp9_seed=0
negev_seed=0
nova_seed=0
p2000_seed=0
p250_seed=0
p90_seed=0
revolver_seed=0
sawedoff_seed=0
scar20_seed=0
sg553=0
sg553_seed=0
ssg08_seed=0
tec9_seed=0
ump_seed=0
usp_seed=0
xm1014_seed=0
knife_wear=0.380010
glove_wear=0.000010
ak47_wear=0.000010
aug_wear=0.000010
awp_wear=0.000010
bizon_wear=0.000010
cz75_wear=0.000010
deagle_wear=0.000010
elite_wear=0.000010
famas_wear=0.000010
fiveseven_wear=0.000010
g3sg1_wear=0.000010
galilar_wear=0.000010
glock_wear=0.000010
m249_wear=0.000010
m4a1s_wear=0.000010
m4a4_wear=0.000010
mac10_wear=0.000010
mag7_wear=0.000010
mp7_wear=0.000010
mp9_wear=0.000010
negev_wear=0.000010
nova_wear=0.000010
p2000_wear=0.000010
p250_wear=0.000010
p90_wear=0.000010
revolver_wear=0.000010
sawedoff_wear=0.000010
scar20_wear=0.000010
sg553_wear=0.000010
ssg08_wear=0.000010
tec9_wear=0.000010
ump_wear=0.000010
usp_wear=0.000010
xm1014_wear=0.000010
enabled_knife=true
enabled_gloves=true
enabled_weapon=true
[chams]
enabled=true
xqz=false
[colours]
weaponr=0.000000
weapong=0.000000
weaponb=0.000000
chamsinvisr=0.000001
chamsinvisg=0.000000
chamsinvisb=0.000000
chamsvisr=0.279240
chamsvisg=0.953020
chamsvisb=0.031981
espinvisr=0.000001
espinvisg=0.000001
espinvisb=0.000001
espvisr=1.000000
espvisg=0.026846
espvisb=0.026846
glowr=0.000000
glowg=0.000000
glowb=0.000000
dlightr=0.000000
dlightg=0.000000
dlightb=0.000000
esp_visible_r=0.003000
esp_visible_g=0.456000
esp_visible_b=0.305000
esp_hidden_r=0.497000
esp_hidden_g=0.000000
esp_hidden_b=0.087000
chams_visible_r=0.842105
chams_visible_g=1.000000
chams_visible_b=0.000000
chams_hidden_r=0.497000
chams_hidden_g=0.000000
chams_hidden_b=0.087000
chams_outline_r=1.000000
chams_outline_g=1.000000
chams_outline_b=1.000000
arms_visible_r=0.151226
arms_visible_g=0.391813
arms_visible_b=0.000000
arms_hidden_r=0.783626
arms_hidden_g=0.770200
arms_hidden_b=0.018330
weapon_visible_r=0.728070
weapon_visible_g=0.000000
weapon_visible_b=0.771930
glow_r=0.319790
glow_g=1.000000
glow_b=0.005848
skeleton_r=0.551000
skeleton_g=0.649000
skeleton_b=0.725000
head_pos_r=1.000000
head_pos_g=0.000000
head_pos_b=0.000000
dlights_r=0.000000
dlights_g=0.000000
dlights_b=0.000000
barrel_r=0.000000
barrel_g=0.000000
barrel_b=0.000000
world_esp_r=0.000000
world_esp_g=0.441357
world_esp_b=0.783626
sky_r=1.000000
sky_g=0.666667
sky_b=0.000000
elights_r=0.000000
elights_g=0.000000
elights_b=0.000000
beams_r=0.000000
beams_g=0.891560
beams_b=0.912281
ghost_r=0.000000
ghost_g=0.000000
ghost_b=0.000000
nades_r=0.068182
nades_g=1.000000
nades_b=0.000000
[legitbot]
key=1
hitbox=0
hitbox_pist=3
hitbox_cz75=0
hitbox_deagle=0
hitbox_elite=0
hitbox_fiveseven=0
hitbox_glock=0
hitbox_p2000=0
hitbox_p250=0
hitbox_revolver=0
hitbox_tec9=0
hitbox_usp=0
hitbox_smg=0
hitbox_bizon=0
hitbox_mac10=0
hitbox_mp7=0
hitbox_mp9=0
hitbox_p90=0
hitbox_ump=0
hitbox_rifle=3
hitbox_ak47=0
hitbox_aug=0
hitbox_famas=0
hitbox_galil=0
hitbox_m4a1s=0
hitbox_m4a4=0
hitbox_sg553=0
hitbox_snip=0
hitbox_awp=0
hitbox_g3sg1=0
hitbox_scar20=0
hitbox_scout=0
hitbox_other=0
hitbox_mag7=0
hitbox_m249=0
hitbox_negev=0
hitbox_nova=0
hitbox_sawedoff=0
hitbox_xm1014=0
fov=3.500000
smooth=15.000000
rcs=45.000000
rand=0.200000
fov_pist=1.540000
smooth_pist=77.589996
rcs_pist=52.000000
rand_pist=0.800000
fov_cz75=3.500000
smooth_cz75=15.000000
rcs_cz75=45.000000
rand_cz75=0.200000
fov_deagle=3.500000
smooth_deagle=15.000000
rcs_deagle=45.000000
rand_deagle=0.200000
fov_elite=3.500000
smooth_elite=15.000000
rcs_elite=45.000000
rand_elite=0.200000
fov_fiveseven=3.500000
smooth_fiveseven=15.000000
rcs_fiveseven=45.000000
rand_fiveseven=0.200000
fov_glock=3.500000
smooth_glock=15.000000
rcs_glock=45.000000
rand_glock=0.200000
fov_p2000=3.500000
smooth_p2000=15.000000
rcs_p2000=45.000000
rand_p2000=0.200000
fov_p250=3.500000
smooth_p250=15.000000
rcs_p250=45.000000
rand_p250=0.200000
fov_revolver=3.500000
smooth_revolver=15.000000
rcs_revolver=45.000000
rand_revolver=0.200000
fov_tec9=3.500000
smooth_tec9=15.000000
rcs_tec9=45.000000
rand_tec9=0.200000
fov_usp=3.500000
smooth_usp=15.000000
rcs_usp=45.000000
rand_usp=0.200000
fov_smg=1.370000
smooth_smg=77.589996
rcs_smg=83.000000
rand_smg=0.900000
fov_bizon=3.500000
smooth_bizon=15.000000
rcs_bizon=45.000000
rand_bizon=0.200000
fov_mac10=3.500000
smooth_mac10=15.000000
rcs_mac10=45.000000
rand_mac10=0.200000
fov_mp7=3.500000
smooth_mp7=15.000000
rcs_mp7=45.000000
rand_mp7=0.200000
fov_mp9=3.500000
smooth_mp9=15.000000
rcs_mp9=45.000000
rand_mp9=0.200000
fov_p90=3.500000
smooth_p90=15.000000
rcs_p90=45.000000
rand_p90=0.200000
fov_ump=3.500000
smooth_ump=15.000000
rcs_ump=45.000000
rand_ump=0.200000
fov_rifle=1.370000
smooth_rifle=76.759995
rcs_rifle=91.000000
rand_rifle=0.700000
fov_ak47=3.500000
smooth_ak47=15.000000
rcs_ak47=45.000000
rand_ak47=0.200000
fov_aug=3.500000
smooth_aug=15.000000
rcs_aug=45.000000
rand_aug=0.200000
fov_famas=3.500000
smooth_famas=15.000000
rcs_famas=45.000000
rand_famas=0.200000
fov_galil=3.500000
smooth_galil=15.000000
rcs_galil=45.000000
rand_galil=0.200000
fov_m4a1s=3.500000
smooth_m4a1s=15.000000
rcs_m4a1s=45.000000
rand_m4a1s=0.200000
fov_m4a4=3.500000
smooth_m4a4=15.000000
rcs_m4a4=45.000000
rand_m4a4=0.200000
fov_sg553=3.500000
smooth_sg553=15.000000
rcs_sg553=45.000000
rand_sg553=0.200000
fov_snip=1.620000
smooth_snip=82.570000
rcs_snip=64.000000
rand_snip=0.800000
fov_awp=3.500000
smooth_awp=15.000000
rcs_awp=45.000000
rand_awp=0.200000
fov_g3sg1=3.500000
smooth_g3sg1=15.000000
rcs_g3sg1=45.000000
rand_g3sg1=0.200000
fov_scar20=3.500000
smooth_scar20=15.000000
rcs_scar20=45.000000
rand_scar20=0.200000
fov_scout=3.500000
smooth_scout=15.000000
rcs_scout=45.000000
rand_scout=0.200000
fov_other=1.290000
smooth_other=77.589996
rcs_other=83.000000
rand_other=0.900000
fov_mag7=3.500000
smooth_mag7=15.000000
rcs_mag7=45.000000
rand_mag7=0.200000
fov_m249=3.500000
smooth_m249=15.000000
rcs_m249=45.000000
rand_m249=0.200000
fov_negev=3.500000
smooth_negev=15.000000
rcs_negev=45.000000
rand_negev=0.200000
fov_nova=3.500000
smooth_nova=15.000000
rcs_nova=45.000000
rand_nova=0.200000
fov_sawedoff=3.500000
smooth_sawedoff=15.000000
rcs_sawedoff=45.000000
rand_sawedoff=0.200000
fov_xm1014=3.500000
smooth_xm1014=15.000000
rcs_xm1014=45.000000
rand_xm1014=0.200000
enabled=true
always_on=true
ignore_team=true
ignore_jumping=false
ignore_smoke=true
backtrack=true
faceit=false
weapon_cfg=true
weapon_cfg_w=false
[triggerbot]
key=0
delay=0
overshoot_time=0
autowall_dmg=0
enabled=false
ignore_team=true
ignore_smoke=true
head=true
chest=true
stomach=true
arms=true
legs=true

bAim = Baim = Shot the Pelvis                      
Resolver = Dont shot the fakes and resolver the LBY Breaking
Fake Walk = Slow Walk and Fake Angles
LBY Correction = Pastes       

ayypaste today: new resolver(bruteforce), new antiaim(also shit), fixed crashes(crashes anyway) and fixed autowall(still not working) 
Fake/Real yaw = Angles Fake YAW = No HitBox / Real Yaw = Hitbox

 

Odnośnik do komentarza
17 minut temu, Tearful napisał:

@michu24680 To dziwne, mi się grało na nich całkiem dobrze.

Tak samo grałem dużo mm-ów dziennie i nigdy nie dostałem overwatcha na tym configu.

 

Spróbuj zmniejszyć FOV/zwiększyć Smooth w Aimbocie.

Jakie polecasz fov i smooth

Odnośnik do komentarza

@michu24680 Powinieneś to dostosować do siebie i sobie potestować na botach. Skoro takie ustawiłem na hentaiware to takie mi pasują i na takich grałem.

Mogę Ci dać moje ustawienia na przykładzie s0urceh4ck-a, są chyba łagodniejsze i znacznie bardziej wytestowane na turniejowych, może na Hentaiware też się będą sprawdzać:

Pistole: FOV 2, Smooth 3,2; Rifle: FOV 4, Smooth 5,2. Do snajperek używam tam Silent Aimbota, więc tutaj Ci nie pomogę.

Odnośnik do komentarza
  • temat został zablokowany
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności